Msza Święta - miesięcznik biblijno-liturgiczny

« powrót do numeru


ks. Bogusław Grzebień
Słowo z mocą…

Artykuł pochodzi z miesięcznika "Msza Święta" nr 02, luty 2020

Liturgia Eucharystii składająca się z różnych elementów uczy nas odpowiedniego podejścia i przygotowania postawy do godnego jej przeżywania. Jak zauważyliśmy w poprzednim rozważaniu, dokonuje się powolne „wprowadzanie” w istotę eucharystycznego celebrowania. Tak mało mamy niekiedy świadomości właśnie tego, że sprawowanie Eucharystii jest rzeczywistą obecnością samego Boga pomiędzy ludźmi. Tu spełniają się słowa Jezusa, że będzie z nami aż do skończenia świata. Jak napisał św. Augustyn, odnosząc się do Psalmu 129: „Wziął od nas ciało: w tym samym ciele stał się żertwą, stał się całopaleniem, stał się ofiarą… ofiarował Bogu twoje pierwociny”. By zrozumieć wartość i sens Eucharystii, możemy również przytoczyć słowa Cyryla z Aleksandrii, który napisał: „Zostaliśmy z Nim ukrzyżowani przez cały czas, gdy Jego ciało było ukrzyżowane, ponieważ Jego ciało zawierało w sobie – w pewnym sensie – wszelkie inne ciało”. Zatrzymując się nad rozważaniami ojców Kościoła, widzimy, jak wielki nacisk kładli na zrozumienie sensu Ofiary eucharystycznej. 

Liturgia słowa, która została poprzedzona aktem pokuty i żalem za popełnione grzechy, jest istotną częścią całej celebracji. W akcie pokuty oczyszczaliśmy serca, by móc godnie przyjąć kierowane do nas słowo Boże. To właśnie to słowo zasiane w naszych sercach ma działać jak miecz obosieczny. (...)

Uwaga! To jest tylko fragment artykułu. Pełną wersję przeczytasz w numerze dostępnym w Wydawnictwie Hlondianum:

« powrót do numeru