Msza Święta - miesięcznik biblijno-liturgiczny

« powrót do numeru


ks. Łukasz Szczeblewski
Msza na wybór katechumenów

Artykuł pochodzi z miesięcznika "Msza Święta" nr 02, luty 2020

W grupie formularzy Mszy obrzędowych na pierwszym miejscu zamieszczono Mszę na wybór katechumenów. Katechumenat (gr. katechein – nauczać ustnie wiary) to czas przygotowania do przyjęcia sakramentów inicjacji chrześcijańskiej (chrztu, bierzmowania i Eucharystii). Instytucja katechumenatu istnieje we wspólnocie Kościoła od starożytności. Osobę dorosłą przygotowującą się do chrztu określa się mianem katechumena (określenia po raz pierwszy użył Tertulian).

Przygotowanie dorosłych do chrztu dokonuje się w społeczności wiernych stopniowo (przez kolejne etapy). Po uprzednim nawróceniu i wyrażeniu pragnienia bycia chrześcijaninem kandydat zostaje przyjęty przez specjalny obrzęd do grona katechumenów (pierwszy stopień). W okresie katechumenatu, który trwa przez dłuższy czas, otrzymuje formację duchową i zdobywa wprawę w przestrzeganiu zasad wiary chrześcijańskiej. Katechumeni są już „domownikami Boga” i przysługuje im już chrześcijański pogrzeb. 

Drugi stopień dotyczy bliższego przygotowania do chrztu i zwykle zbiega się z okresem Wielkiego Postu. Rozpoczyna się on obrzędem „wybrania”, czyli powołania i dopuszczenia do bezpośredniego przygotowania do przyjęcia sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego. Nazwa odnosi się do wybrania przez Boga, w imieniu którego działa Kościół. Obrzęd ten stanowi punkt kulminacyjny i zamyka właściwy katechumenat. (...)

Uwaga! To jest tylko fragment artykułu. Pełną wersję przeczytasz w numerze dostępnym w Wydawnictwie Hlondianum:

« powrót do numeru