Msza Święta - miesięcznik biblijno-liturgiczny

« powrót do numeru


ks. Benedykt Glinkowski
Kto i w jaki sposób winien wypełniać zadanie uświęcania we wspólnocie Ludu Bożego?

Artykuł pochodzi z miesięcznika "Msza Święta" nr 02, luty 2020

Warto na wstępie zaznaczyć fakt żywej obecności Chrystusa

w swoim Kościele, dzięki której nadal spełnia się Jego dzieło

tajemnicy paschalnej. Tajemnica ta urzeczywistnia się

przede wszystkim wtedy, gdy Kościół celebruje świętą liturgię

przez sprawowanie i przyjmowanie sakramentów świętych

oraz przez wykonywanie innych aktów kultu Bożego.

 

O pełnym akcie kultu Bożego można mówić tylko wtedy, gdy członkowie Kościoła uczestniczą przez świętą liturgię za pomocą znaków sakramentalnych w sposób pełny i rzeczywisty w tajemnicach zbawienia. Właśnie w należycie wykonanym akcie kultu Bożego ma miejsce proces jednoczenia się poszczególnych wiernych z Głową Kościoła, czyli z Chrystusem, oraz z innymi członkami Ludu Bożego. W ten sposób dokonuje się uświęcenie człowieka i Kościoła oraz oddawana jest chwała Bogu (por. kan. 834 § 1 KPK). Konstytucja o liturgii świętej Soboru Watykańskiego II podaje słynną formułę wskazującą na istotne elementy konstytutywne kultu Bożego: „Liturgia jednak jest szczytem, do którego zmierza działalność Kościoła, i jednocześnie jest źródłem, z którego wypływa cała jego moc” (SC 10). Trzeba jednak lojalnie dodać, że zadanie uświęcania nie ogranicza się do samych aktów liturgii, lecz dokonuje się także za pomocą innych sposobów i środków, jakie Kościół posiada. (...)

Uwaga! To jest tylko fragment artykułu. Pełną wersję przeczytasz w numerze dostępnym w Wydawnictwie Hlondianum:

« powrót do numeru