Msza Święta - miesięcznik biblijno-liturgiczny

« powrót do numeru


ks. Łukasz Szczeblewski
Wprowadzenie do cyklu

Artykuł pochodzi z miesięcznika "Msza Święta" nr 01, styczeń 2020

Dokumenty Kościoła podkreślają jednoznacznie, iż celem każdej liturgii jest uwielbienie Boga i uświęcenie człowieka. Szczególnie to działanie uwidacznia się w znakach sakramentalnych, nie ma bowiem liturgii bez sakramentów.

Najogólniej sakramentem (łac. sacramentum) określamy dzisiaj widzialny znak niewidzialnej łaski Bożej. W każdym z sakramentów można wyróżnić dwie płaszczyzny: widzialną i niewidzialną. Pierwszą stanowią różnego rodzaju gesty i obrzędy, którym towarzyszą odpowiednie słowa. Z kolei druga to niewidzialny dar duchowy w postaci łaski sakramentalnej. Za przykład może posłużyć sakrament chrztu, w którym część widzialną stanowi obrzęd zanurzenia w wodzie lub polania głowy wodą oraz wypowiedzenie formuły: „N. ja ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego”. Część niewidzialną stanowi łaska sakramentu, czyli zjednoczenie z Chrystusem i dziecięctwo Boże, zgładzenie grzechu pierworodnego oraz włączenie do wspólnoty Kościoła.

Sakramenty zostały ustanowione przez samego Chrystusa jako skuteczne znaki Jego działania. Ich szafowanie to wciąż jedno z podstawowych zadań Kościoła. Odpowiednie obrzędy związane z udzieleniem sakramentów zostały ściśle określone przez Stolicę Apostolską i zamieszczone w księgach liturgicznych zwanych rytuałami.

Udzielanie sakramentów może stanowić oddzielny obrzęd celebrowany poza liturgią mszalną, może też być połączone ze sprawowaniem Mszy Świętej. (...)

Uwaga! To jest tylko fragment artykułu. Pełną wersję przeczytasz w numerze dostępnym w Wydawnictwie Hlondianum:

« powrót do numeru