Msza Święta - miesięcznik biblijno-liturgiczny

« powrót do numeru


ks. Bogusław Grzebień
Wyruszyć w drogę…

Artykuł pochodzi z miesięcznika "Msza Święta" nr 01, styczeń 2020

Święty Jan Paweł II w liście do wszystkich biskupów Kościoła

„O Tajemnicy i kulcie Eucharystii” napisał: „Jeżeli życie chrześcijańskie

wyraża się w spełnieniu największego przykazania, czyli miłości Boga i bliźniego,

to miłość ta znajduje swoje źródło właśnie w Sakramencie Eucharystii,

który powszechnie bywa nazywany sakramentem miłości.

 

Eucharystia tę miłość oznacza, a więc przypomina, uobecnia i urzeczywistnia zarazem. Ilekroć w niej świadomie uczestniczymy, otwiera się w naszej duszy rzeczywisty wymiar tej niezgłębionej miłości, w którym zawiera się wszystko, co Bóg uczynił dla nas ludzi i stale czyni”.

List skierowany do biskupów zawiera jednak treść dotykającą życia wszystkich wiernych, którzy stają przed ołtarzem Pana, ofiarują swój czas na to najważniejsze spotkanie człowieka z Bogiem, jakim jest Eucharystia. Dalej czytamy: „Prawdziwa cześć dla Eucharystii staje się z kolei szkołą czynnej miłości bliźniego. Wiemy, że taki jest prawdziwy i pełny porządek miłości, którego nauczył nas Pan: Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli będziecie się wzajemnie miłowali. Eucharystia do tej miłości wychowuje nas w sposób najgłębszy, ukazuje bowiem, jaką wartość w oczach Bożych ma każdy człowiek, skoro każdemu w taki sam sposób Chrystus daje samego siebie pod postaciami chleba i wina. (...)

Uwaga! To jest tylko fragment artykułu. Pełną wersję przeczytasz w numerze dostępnym w Wydawnictwie Hlondianum:

« powrót do numeru