Msza Święta - miesięcznik biblijno-liturgiczny

« powrót do numeru


ks. Janusz Królikowski
Dar Ciała i Krwi Ukrzyżowanego

Artykuł pochodzi z miesięcznika "Msza Święta" nr 01, styczeń 2020

Ze śmierci Pana

Ciało, które na progu swojej męki Jezus Chrystus, błogosławiąc i łamiąc chleb, daje Apostołom, jest Jego „ciałem danym”, czyli Jego Osobą w pełnym i nieograniczonym wydaniu się. Natomiast wino, które zostaje wlane do kielicha, jest Jego „krwią wylaną”, czyli Jego całkowicie oddanym życiem, aby mogło dokonać się odkupienie i aby zostało zawarte Nowe Przymierze. Eucharystia ustanowiona w czasie Ostatniej Wieczerzy jest rzeczywistą zapowiedzią dobrowolnej męki i śmierci Chrystusa. Spożywając chleb i pijąc z kielicha, Apostołowie głoszą bliską śmierć Pana i stają się bezpośrednio jej uczestnikami, tak jak będą stawać się nimi uczniowie wszystkich czasów, którzy mają „jeść z tego chleba” i „pić z tego kielicha” i w ten sposób głosić Jego śmierć, która już się spełniła (por. 1 Kor 11,26).

Zaczyna się rozumieć rację ustanowienia i treść Eucharystii, jeśli zanurzając się w zamysł Boży, dostrzega się rację i treść „ciała danego” i „krwi wylanej” przez Syna Bożego, to znaczy śmierci Pana na krzyżu.

 

Męka i śmierć Chrystusa w zamyśle zbawienia

„Ciało dane” i „krew wylana”, z których wyłoniło się „ciało zmartwychwstałe”, nie przypadkiem pojawiają się w dziejach zbawienia, ukazują one istotę i cel tych dziejów. Męka i śmierć Pana są wewnętrznie wpisane w słowo Boże, a tym samym ukazują sens ziemskiego życia Jezusa; to słowo reaguje ze skrajną stałością sprzeciwem na wszelkie usiłowania podejmowane przez tych, którzy chcieliby je zakwestionować lub zmienić jego treść (por. (...)

Uwaga! To jest tylko fragment artykułu. Pełną wersję przeczytasz w numerze dostępnym w Wydawnictwie Hlondianum:

« powrót do numeru