Msza Święta - miesięcznik biblijno-liturgiczny

« powrót do numeru


ks. Paweł Wygralak
Przygotowanie do chrztu – katechumenat

Artykuł pochodzi z miesięcznika "Msza Święta" nr 01, styczeń 2020

W Katechizmie Kościoła katolickiego czytamy, że „chrzest święty jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego” (nr 1213). Dlatego od samego początku istnienia chrześcijaństwa przykładano ogromną wagę do jak najlepszego przygotowania kandydatów do przyjęcia tego sakramentu. W Dziejach Apostolskich można znaleźć wiele świadectw, że udziela się go po wysłuchaniu apostolskiej katechezy. Było nią na przykład nauczanie Piotra wygłoszone tuż po zesłaniu Ducha Świętego do Żydów zebranych wokół Wieczernika (Dz 2,14-41) oraz słowo głoszone przez Filipa w Samarii (Dz 8,5-12), a także wyjaśnienie urzędnikowi królowej Kandaki proroctwa Izajasza, które wypełniło się w życiu i śmieci Jezusa Chrystusa (Dz 8,29-35). Zarówno katecheza Piotra, jak i katechezy Filipa koncentrowały się na przedstawieniu dzieła zbawczego Jezusa Chrystusa. Tematyka katechez przedchrzcielnych w kolejnych latach została poszerzona o zagadnienia dotyczące chrześcijańskiej moralności i ascezy. Autor powstałego na przełomie I i II wieku dzieła Didache zachęcał, aby katechumeni, zanim przystąpią do sakramentu chrztu, wysłuchali katechezy o drodze życia i drodze śmierci (Didache 7,1). 

 

Droga życia prowadzi do życia wiecznego,

droga śmierci zaś – do wiecznego potępienia.

Pierwsza z nich to droga postępowania zgodnego 

z nauczaniem Ewangelii, druga natomiast

to droga grzechu i odrzucenia Boga. (...)

Uwaga! To jest tylko fragment artykułu. Pełną wersję przeczytasz w numerze dostępnym w Wydawnictwie Hlondianum:

« powrót do numeru