Msza Święta - miesięcznik biblijno-liturgiczny

« powrót do numeru


ks. Marcin Stefanik SChr
Sakramenty (2) – sakramentologia ogólna

Artykuł pochodzi z miesięcznika "Msza Święta" nr 11, listopad 2019

Zbierając informacje z poprzedniego miesiąca przypomnijmy, że sakramenty są: znakami liturgicznymi i kościelnymi działającego Chrystusa; wskazują na Niego jako na Głowę Kościoła; do ich sprawowania Chrystus posługuje się wyznaczonymi i umocowanymi specjalnie w tym celu szafarzami. Jednym z istotnych skutków ich działania jest jeszcze większe zjednoczenie z Chrystusem i oddawanie Mu najwyższej czci, a także większa łączność z Kościołem.

Podczas rozważań nad sakramentami mogą pojawić się wątpliwości, czy nie zatrzymują się one w sferze symbolicznej, czy faktycznie są rzeczywistością. Nie ma w tym sprzeczności, oznaczają bowiem jedno i drugie. Jako znaki pod formą pewnych symboli oznaczają obecność i działanie samego Chrystusa – to, co oznaczają, to naprawdę dają.

Należy pamiętać, że to nie jedynie od naszych uczynków i naszych modlitw zależy skuteczność tych znaków, ale przede wszystkim należy zwrócić uwagę na istotny czyn Chrystusa. Powiązanie sakramentów z określonym kultem dokonuje się jedynie na podstawie uznania Boga jako pierwszej i zasadniczej przyczyny sakramentów. Stąd ich skuteczność nie zależy od ich wewnętrznej mocy, ale mocy samego Zbawiciela. Przed miesiącem rozważaliśmy działanie ex opere operato. Pamiętajmy jednak, że choć działanie Pana Boga jest bezapelacyjne i zawsze skuteczne, to owoce Bożego działania w osobie przyjmującej sakrament mogą być niewielkie lub nawet żadne. (...)

Uwaga! To jest tylko fragment artykułu. Pełną wersję przeczytasz w numerze dostępnym w Wydawnictwie Hlondianum:

« powrót do numeru