Msza Święta - miesięcznik biblijno-liturgiczny

« powrót do numeru


ks. Janusz Królikowski
Przyjdź! Dokonaj cudów!

Artykuł pochodzi z miesięcznika "Msza Święta" nr 10, październik 2019

Boże, Ty przez misterium dnia dzisiejszego (Zesłania Ducha Świętego)

uświęcasz swój Kościół ogarniający wszystkie ludy i narody,

ześlij dary Ducha Świętego na całą ziemię i dokonaj w sercach wiernych tych cudów,

które zdziałałeś w początkach głoszenia Ewangelii.

Mszał rzymski, kolekta z uroczystości Zesłania Ducha Świętego

 

W świetle Nowego Testamentu nie ulega najmniejszej wątpliwości, że pierwszym miejscem działania Ducha Świętego jest Kościół. Nie wyklucza się Jego działania także poza Kościołem, tak jak przed przyjściem Chrystusa Bóg nie działał tylko w narodzie wybranym. Działanie Boga jest uniwersalne, nawet jeśli w pewnym sensie koncentruje się w konkretnych miejscach i czasach. Uniwersalizm biblijny nie kłóci się z partykularyzmem, a partykularyzm zawsze pozostaje w służbie uniwersalności. Tę swoistą dialektykę widzimy także w działaniu Ducha Świętego, który jest „jeden w wielu”, jest Duchem „jedności i wielości”, jest Duchem konkretyzującym to, co powszechne, i uniwersalizującym to, co partykularne. Współczesna teologia ma bardzo wiele do powiedzenia na ten temat, gdy trafnie zajmuje się w swojej refleksji Osobą i działaniem Ducha Świętego. Wszystkie te cechy i specyfika działania Ducha Świętego przechodzą przez Kościół i Kościół to wszystko stara się wyrazić w swoich działaniach. On jest „miejscem” Ducha. (...)

Uwaga! To jest tylko fragment artykułu. Pełną wersję przeczytasz w numerze dostępnym w Wydawnictwie Hlondianum:

« powrót do numeru