Msza Święta - miesięcznik biblijno-liturgiczny

« powrót do numeru


ks. Tomasz Atłas
Nadzwyczajny miesiąc na nadzwyczajny czas

Artykuł pochodzi z miesięcznika "Msza Święta" nr 10, październik 2019

Dlaczego taki czas?

Już w 2017 roku Ojciec Święty Franciszek zwrócił się do swoich najbliższych współpracowników, także z Kongregacji Ewangelizacji Narodów i Papieskich Dzieł Misyjnych, aby zaznaczyć stulecie Listu apostolskiego Maximum illud (30 listopada 1919). Doskonale widać, że sprawę misji i ewangelizacji obecny papież traktuje priorytetowo. Warto o tym wspomnieć w kontekście reformy Kurii Rzymskiej, ponieważ powstanie nowej superdykasterii ds. ewangelizacji ma narzucić stosowny kierunek i energię działaniom Kościoła. 

Nadzwyczajny październik 2019 roku to mocny akcent, który ma przypomnieć o posłaniu wspólnoty wiernych. „«Obowiązek ewangelizacji należy uważać za łaskę i właściwe powołanie Kościoła; wyraża on najprawdziwszą jego właściwość. Kościół jest dla ewangelizacji». Aby wyrazić tę właściwość i głosić Jezusa ukrzyżowanego i zmartwychwstałego dla wszystkich, Zbawiciela żyjącego, Miłosierdzie zbawiające, Sobór stwierdza ponadto, że «Kościół powinien pod wpływem Ducha Chrystusowego kroczyć taką samą drogą, jaką postępował Chrystus, to znaczy drogą ubóstwa, posłuszeństwa, posługi i poświęcenia siebie», to znaczy, by naprawdę przekazywał Pana, «zasadę i wzór tej odnowionej, napełnionej braterską miłością, uczciwością i pokojowym duchem ludzkości, do której wszyscy tęsknią»” (Franciszek, List z okazji setnej rocznicy ogłoszenia Listu apostolskiego „Maximum illud”). (...)

Uwaga! To jest tylko fragment artykułu. Pełną wersję przeczytasz w numerze dostępnym w Wydawnictwie Hlondianum:

« powrót do numeru