Msza Święta - miesięcznik biblijno-liturgiczny

« powrót do numeru


ks. Łukasz Szczeblewski
Modlitwa do Świętego Michała Archanioła

Artykuł pochodzi z miesięcznika "Msza Święta" nr 09, wrzesień 2019

W obecnym kalendarzu liturgicznym 29 września przypada święto ku czci trzech Świętych Archaniołów. Wśród nich szczególne miejsce zajmuje Michał (z hebr. Mika’el – Któż jak Bóg). Na kartach Starego Testamentu określany jest mianem Wielkiego Księcia, opiekuna narodu izraelskiego (Dn 12,1) oraz jednego z pierwszych książąt (Dn 10,13). Z kolei w Nowym Testamencie ukazany jest przede wszystkim jako pogromca zbuntowanych aniołów (Ap 12,7-9). W świetle najstarszej tradycji w czasie buntu Lucyfera przeciw Bogu Michał opowiedział się po stronie Stwórcy. Wspomina o nim również św. Paweł w Pierwszym Liście do Tesaloniczan, zapowiadając jako zwiastuna powtórnego przyjścia Chrystusa (1 Tes 4,16). Pisarze wczesnochrześcijańscy (np. Tertulian, Orygenes) ukazują Michała jako księcia aniołów, który towarzyszy umierającym i ich duszom w drodze do życia wiecznego. W ikonografii najczęściej przedstawiany jest jako trzymający w dłoni miecz i stopą miażdżący demona.

Można zauważyć, iż św. Michał Archanioł od początku istnienia wspólnoty Kościoła doznawał szczególnej czci. W kult księcia aniołów wpisuje się także modlitwa, która swoje powstanie zawdzięcza papieżowi Leonowi XIII (1878‑1903). Według tradycji papież w 1886 roku miał widzenie demonów otaczających Wieczne Miasto. Głęboko poruszony tą wizją ułożył modlitwę (inwokację) ku czci św. (...)

Uwaga! To jest tylko fragment artykułu. Pełną wersję przeczytasz w numerze dostępnym w Wydawnictwie Hlondianum:

« powrót do numeru