Msza Święta - miesięcznik biblijno-liturgiczny

« powrót do numeru


ks. Janusz Królikowski
Zachowaj nas od błędów

Artykuł pochodzi z miesięcznika "Msza Święta" nr 09, wrzesień 2019

Święte światło, pewne miejsce ucieczki,

Oświeć wierzącym Słowo.

Daj nam prawdziwe poznanie Boga

I radość nazywania Go Ojcem.

Zachowaj nas, Duchu Święty, od błędów,

Aby Chrystus był naszym jedynym nauczycielem,

A przylegając do Niego dzięki prawdziwej wierze,

Niech Mu ufamy całym naszym sercem.

                             Marcin Luter (1483-1546)

 

Błędy są możliwe, co więcej – człowiek jest na pewno istotą błądzącą. Już starożytni mawiali: Errare humanum est – Błądzić jest rzeczą ludzką. Dzieje człowieka to wyraźnie potwierdzają, co powinno stanowić dla niego poważne napomnienie i pobudzać do wnikliwszych analiz w dziedzinie wypowiadanych sądów, podejmowanych decyzji, proponowanych rozwiązań. Tymczasem tak się nie dzieje. Żyjemy w czasach, w których głosi się, bardziej lub mniej głośno, tak zwane prawo do błędu. Skoro człowiek błądzi, to nie tylko trzeba to uznać za pewną ludzką sytuację i element ludzkiej kondycji, z którymi trzeba by się duchowo i intelektualnie zmierzyć, ale trzeba by to nawet uznać za pewien nienaruszalny „przywilej”, który człowiek może przyjąć za zasadę postępowania. Ileż razy słyszymy, gdy ktoś naiwnie mówi, że po prostu się pomylił, że, owszem, popełnił błąd, ale przecież wszyscy robią tak samo – też popełniają błędy. Omylność jest elementem ludzkiej kondycji. (...)

Uwaga! To jest tylko fragment artykułu. Pełną wersję przeczytasz w numerze dostępnym w Wydawnictwie Hlondianum:

« powrót do numeru