Msza Święta - miesięcznik biblijno-liturgiczny

« powrót do numeru


ks. Łukasz Szczeblewski
Chrześcijańskie wyznania wiary

Artykuł pochodzi z miesięcznika "Msza Święta" nr 07, lipiec 2019

Od początku swego istnienia Kościół posługiwał się pewnymi formułami, które zawierały streszczenie najważniejszych prawd wiary. Początkowo były one krótkie i łatwe do zapamiętania. Za taką formułę można uznać zwrot: „Jezus Chrystus jest Synem Bożym” czy „Jezus Chrystus, Boga Syn, Zbawiciel” (gr. ichthys – ryba). Z czasem te formuły były rozbudowywane o kolejne zwroty. Występowały w formie deklaracji lub pytań. Nazywano je wyznaniami wiary, symbolami wiary lub credo (od łac. credo – wierzę).

Pierwotnie symbole wiary miały zastosowanie przy udzielaniu sakramentu chrztu. Kościoły lokalne posługiwały się różnymi regułami, które zawierały formuły trynitarne. Przykładem może być Symbol rzymski (II w.), który miał formę dialogu. Trzy pytania dotyczyły kolejnych Osób Boskich i ich działania. Po każdym pytaniu katechumen odpowiadał: „Wierzę” i był zanurzany w wodzie. Taką praktykę chrztu utrzymywano do VI wieku. Warto zwrócić uwagę, iż dzisiaj w celebracji z udzieleniem sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego Kościół posługuje się także dialogowaną formą wyznania wiary.

Oprócz symbolu chrzcielnego w Kościele katolickim posługujemy się jeszcze dwoma wyznaniami wiary. Pierwsze to tak zwany Symbol apostolski (łac. Symbolum Apostolorum) nazywany najczęściej Składem apostolskim lub Symbolem chrzcielnym Kościoła rzymskiego. (...)

Uwaga! To jest tylko fragment artykułu. Pełną wersję przeczytasz w numerze dostępnym w Wydawnictwie Hlondianum:

« powrót do numeru