Msza Święta - miesięcznik biblijno-liturgiczny

« powrót do numeru


ks. Krystian Piechaczek
„W mocy Bożego Ducha” Założenia, cele, tematyka Programu Duszpasterskiego dla Kościoła w Polsce 2018/2019

Artykuł pochodzi z miesięcznika "Msza Święta" nr 12, grudzień 2018

Wstęp

Duch, który umacnia miłość… – takie hasło otrzymał dwuletni program duszpasterski dla Kościoła w Polsce na lata 2017-2019. Jest on realizowany w dwóch odsłonach: w pierwszej z nich skupiliśmy się na odkrywaniu Osoby Ducha Świętego i Jego darów; w odsłonie drugiej nasz wysiłek skierujemy na urzeczywistnienie misji wierzących (ochrzczonych i bierzmowanych) w mocy Bożego Ducha. Przypomina o tym hasło drugiego roku realizacji PD: W mocy Bożego Ducha, jak również symbol, który tworzą języki ognia. 

 

Niektóre uwarunkowania

misji wierzących 

Punktem wyjścia poszukiwań właściwych rozwiązań duszpasterskich pozostaje sakrament bierzmowania oraz Osoba Ducha Świętego z Jego wielorakimi darami. Odkrycie tych darów, uświadomienie sobie ich posiadania prowadzi do refleksji nad ich naturą, przeznaczeniem oraz ich właściwym wykorzystaniem. 

Innym istotnym zagadnieniem z tego obszaru jest aktualny stan świadomości wiernych odnośnie do potrzeby przejmowania odpowiedzialności za określone obszary życia Kościoła oraz budowania społeczeństwa przepojonego wartościami ewangelicznymi. Papież Franciszek na spotkaniu z rodzinami w Filadelfii nawoływał: „Jednym z największych wyzwań stojących przed Kościołem jest krzewienie u wszystkich wiernych poczucia osobistej odpowiedzialności za misję Kościoła i umożliwienie im wypełniania ich odpowiedzialności jako uczniów-misjonarzy” (26. (...)

Uwaga! To jest tylko fragment artykułu. Pełną wersję przeczytasz w numerze dostępnym w Wydawnictwie Hlondianum:

« powrót do numeru