Msza Święta - miesięcznik biblijno-liturgiczny

« powrót do numeru


ks. Jan Hadalski
Wypełniony Adwent

Artykuł pochodzi z miesięcznika "Msza Święta" nr 12, grudzień 2018

Z pewnością może zdziwić powyższy tytuł, wszak stajemy dopiero na progu Adwentu. Jednak sformułowanie „wypełniony Adwent” zostało tutaj użyte świadomie i celowo. Swoistego rodzaju Adwentem jest każde ludzkie życie na tej ziemi zmierzające na spotkanie Pana. I to o ten wymiar chodzi w tytule, do niego nawiązuje też okładka tego numeru „Mszy Świętej”.

W październiku bieżącego roku wypełnił się Adwent dwóch wybitnych kapłanów Towarzystwa Chrystusowego, bardzo mocno związanych z naszym miesięcznikiem. Na spotkanie z Miłosiernym Ojcem podążyli ks. dr Edward Szymanek († 9 X 2018) oraz ks. prof. Bogusław Nadolski († 20 X 2018). Boża Opatrzność w przedziwny sposób splotła ich życiowe i kapłańskie drogi. Byli rówieśnikami, obaj urodzili się w 1933 roku: Ks. E. Szymanek – 9 lipca w Przytocznie na Lubelszczyźnie, ks. B. Nadolski – 18 sierpnia w Skrzeszowicach na Ziemi Krakowskiej. Tego samego – 1949 roku wstąpili do nowicjatu Towarzystwa Chrystusowego w Ziębicach, rok później złożyli pierwszą profesję zakonną. Również w tym samym – 1957 roku przyjęli święcenia kapłańskie w odbudowanej z wojennych gruzów archikatedrze poznańskiej, w niej też żegnaliśmy ich podczas liturgii pogrzebowej. Jeden i drugi zdobywali kolejne stopnie naukowe na Wydziale Teologicznym Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego: ks. E. Szymanek w latach 1958-1961, uzyskując doktorat z nauk biblijnych, a ks. B. Nadolski w latach 1963-1967, uzyskując doktorat z liturgiki. Zostali też wykładowcami w Wyższym Seminarium Duchownym Towarzystwa Chrystusowego. Ks. prof. B. Nadolski rozwijał dalej karierę naukową, stając się z czasem jednym z najbardziej znanych i cenionych polskich liturgistów. 

Także ich twórczość, a w niej realizowanie wyznaczonego w „Ustawach” przez założyciela Towarzystwa Chrystusowego Czcigodnego Sługę Bożego Augusta kard. Hlonda obowiązku szerzenia słowem i piórem znajomości Mszy Świętej, w podobnym czasie spotkała się na łamach miesięcznika „Msza Święta”. Ks. E. Szymanek od 1963 roku przez pięć lat kierował Redakcją naszego pisma, a ks. B. Nadolski rozpoczął z nim ścisłą współpracę, należąc do zespołu redakcyjnego. Współpracę z „Mszą Świętą” podtrzymywali przez kolejne dziesiątki lat, właściwie do śmierci. Na prośby Redakcji odpowiadali zawsze chętnie i z entuzjazmem, choć w tym samym czasie wypełniali odpowiedzialne funkcje w Zgromadzeniu – jeden i drugi piastowali urząd Przełożonego Generalnego, Rektora Seminarium, obaj poświęcili się pracy dydaktycznej i pisarskiej, pozostawiając po sobie wiele znaczących dzieł. Ufamy, że to wszystko, czego dokonali, dobro, które po sobie pozostawili, teraz zostanie przez Pana Boga nagrodzone wieńcem sprawiedliwości (2 Tm 4,7-8). Wspomnienie o tych dwóch wielkich postaciach w historii naszego miesięcznika prezentujemy na s. 37-40. 

A przed nami otwiera się kolejny Adwent, kolejny rok liturgiczny i duszpasterski oraz kolejny rok edycji miesięcznika „Msza Święta”. Na naszych łamach w 2019 roku pragniemy kontynuować tematy związane z przeżywaniem roku kościelnego, głównym przedmiotem refleksji teologicznej, liturgicznej, historycznej i celebratywnej nadal będzie uobecniające się w czasie misterium Chrystusa.

Zapraszam Czytelników do odkrywania i owocnego przeżywania razem z nami uobecnianych w liturgii Kościoła tajemnic zbawienia.


Uwaga! To jest tylko jeden artykuł z miesięcznika "Msza Święta". Pozostałe przeczytasz w numerze dostępnym w Wydawnictwie Hlondianum:

« powrót do numeru