Msza Święta - miesięcznik biblijno-liturgiczny

« powrót do numeru


Leszek Wątróbski
O katedrze i parafii katedralnej św. Franciszka Ksawerego w Grodnie

Artykuł pochodzi z miesięcznika "Msza Święta" nr 02, luty 2019

Z ks. Janem Kuczyńskim, proboszczem bazyliki katedralnej w Grodnie, rozmawia Leszek Wątróbski.

 

Grodzieńska katedra św. Franciszka Ksawerego jest jedną z największych barokowych świątyń na terenach dawnej Rzeczypospolitej…

Ma 60 m długości, 30 m szerokości i została zbudowana jako trzynawowa bazylika z kopułą na przecięciu nawy głównej i transeptu. Płaską fasadę wieńczą dwie wieże w stylu baroku wileńskiego zwieńczone hełmami. Pomiędzy wieżami znajduje się szczyt zakończony tympanonem. Prezbiterium jest węższe od nawy głównej i oddzielone od niej zgrupowanymi pilastrami o kapitelach korynckich.

 

Pierwotnie był to kościół jezuitów…

… a od 1782 kościół farny i wreszcie, od roku 1991, katedra diecezji grodzieńskiej. Historia naszej świątyni zaczęła się w roku 1622, kiedy do Grodna przybyli jezuici. Zakonnicy postawili sobie ambitny cel: budowę murowanego kościoła, klasztoru i szkół. Początkowo korzystali z istniejącego tu niewielkiego kościoła drewnianego pod wezwaniem Świętych Apostołów Piotra i Pawła. Dopiero w roku 1678 miało miejsce poświęcenie kamienia węgielnego pod obecną świątynię katedralną. Budowa jej fundamentów i podziemi trwała 5 lat. Potem poszło zdecydowanie szybciej. Już bowiem w roku 1700 odprawiono tu pierwsze nabożeństwo z udziałem generała jezuitów, choć kościół nie był jeszcze konsekrowany i nie do końca przygotowany. (...)

Uwaga! To jest tylko fragment artykułu. Pełną wersję przeczytasz w numerze dostępnym w Wydawnictwie Hlondianum:

« powrót do numeru