Msza Święta - miesięcznik biblijno-liturgiczny

« powrót do numeru


ks. Marcin Stefanik SChr
Charyzmaty – czym są?

Artykuł pochodzi z miesięcznika "Msza Święta" nr 02, luty 2019

Najwięcej o charyzmatach pisze w swoich listach św. Paweł. W piśmie skierowanym do swojego ucznia Tymoteusza tak przypomina: „[…] przypominam ci, abyś rozpalił na nowo charyzmat Boży, który jest w tobie przez nałożenie moich rąk” (2 Tm 1,6). Greckie słowo, jakim posługuje się Apostoł Narodów, to χαρίσμα, które tłumaczymy jako charyzmat lub dar Boży (bądź łaska). Warto przy tym krótkim etymologicznym wyjaśnieniu nadmienić, że w tym określeniu zawierają się również inne słowa występujące w grece, a mianowicie: łaska (χάρις) i radość (χαρα). W Nowym Testamencie pojęcie charyzmatu pojawia się 17 razy, w tym praktycznie wszystkie można znaleźć u św. Pawła. Zasadniczo omawia się je w Liście do Rzymian w rozdziale 12. oraz w Pierwszym Liście do Koryntian, również w rozdziale 12. O zasadach korzystania z charyzmatów można z kolei dowiedzieć się z 14. rozdziału Pierwszego Listu do Koryntian.

Definicję charyzmatów znajdujemy również w Katechizmie Kościoła katolickiego, gdzie w numerze 799. czytamy: „Charyzmaty, zarówno nadzwyczajne, jak również proste i zwyczajne, są łaskami Ducha Świętego, bezpośrednio lub pośrednio służącymi Kościołowi; zostają udzielone w celu budowania Kościoła, dla dobra ludzi oraz ze względu na potrzeby świata”.

Z tej definicji dowiadujemy się o kilku fundamentalnych przymiotach charyzmatów. (...)

Uwaga! To jest tylko fragment artykułu. Pełną wersję przeczytasz w numerze dostępnym w Wydawnictwie Hlondianum:

« powrót do numeru