Msza Święta - miesięcznik biblijno-liturgiczny

« powrót do numeru


ks. Marcin Stefanik SChr
Obrzędy Komunii Świętej (1) – Modlitwa Pańska

Artykuł pochodzi z miesięcznika "Msza Święta" nr 07, lipiec 2018

Ogólne wprowadzenie do Mszału rzymskiego w numerze 80. mówi: „Ponieważ celebracja Eucharystii jest ucztą paschalną, wypada, aby zgodnie z nakazem Pana wierni należycie usposobieni przyjmowali Jego Ciało i Krew jako duchowy pokarm. Zmierzają do tego łamanie Chleba oraz inne obrzędy przygotowawcze, które bezpośrednio prowadzą wiernych do Komunii Świętej”.

Modlitwa Pańska rozpoczyna liturgię uczty ofiarnej. Sam Pan ją zalecał, o czym czytamy w Ewangelii św. Mateusza: „Wy zatem tak się módlcie…” (Mt 6,8). Po niej przekazujemy sobie znak pokoju. Kolejnym elementem jest łamanie Chleba, ukazanie Hostii, Oto Baranek Boży i Komunia Święta, uwielbienie oraz modlitwa po Komunii Świętej.

Prośba o chleb w Modlitwie Pańskiej kierowana w czasie Mszy Świętej ma ścisłe powiązanie eucharystyczne. Wspólne odmawianie Ojcze nasz powraca do obrzędów po Soborze Watykańskim II. Wcześniej miało ono miejsce w liturgii chrzcielnej, choć katechumeni nie mogli go w całości wypowiadać. Dopiero po chrzcie, po znaku pokoju, pozwalano w pełni po raz pierwszy na publiczne odmawianie tej modlitwy. Przyjmuje się, że stała się ona częścią Eucharystii w IV wieku. (...)

Uwaga! To jest tylko fragment artykułu. Pełną wersję przeczytasz w numerze dostępnym w Wydawnictwie Hlondianum:

« powrót do numeru