Msza Święta - miesięcznik biblijno-liturgiczny

« powrót do numeru


Leszek Wątróbski
Mejszagolska Szkoła Średnia im. ks. Józefa Obrembskiego

Artykuł pochodzi z miesięcznika "Msza Święta" nr 03, marzec 2018

Z dyrektorem Szkoły, Alfredą Jankowską, rozmawia Leszek Wątróbski.

 

Funkcję dyrektora szkoły pełni Pani od roku 2003…

Wcześniej przez 6 lat byłam zastępcą dyrektora. Jestem z wykształcenia polonistką. W czasach studiów robiłam też drugą, dodatkową specjalizację. Jestem więc także geografem, ale nigdy nie uczyłam tego przedmiotu.

 

Historia Mejszagolskiej Szkoły Średniej im. ks. Józefa Obrembskiego odzwierciedla wszystkie etapy historyczne zachodzące na Wileńszczyźnie…

Ze zbiorowego wykazu szkółek parafialnych w biskupstwie wileńskim dowiadujemy się, że w latach 1781 i 1782 w Mejszagole działała szkółka przykościelna, w której uczyło się 15 dzieci. Wiele wskazuje na to, że szkółka w Mejszagole została założona w 1773 roku, zatem prawie 250 lat temu.

Następnie, w latach 1803-1832, mejszagolska szkoła należała do wileńskiego okręgu naukowego przy uniwersytecie. Po zlikwidowaniu wileńskiego okręgu i zamknięciu uniwersytetu szkoła przeszła pod nadzór prawosławnego duchowieństwa. W latach 1841-1863 ponownie znalazła się pod opieką okręgu wileńskiego, natomiast od roku 1864 do 1914 nauczanie odbywało się tu po rosyjsku, tylko religii nauczano po polsku. W okresie międzywojennym, w latach 1914-1939, istniała jako szkoła siedmioklasowa drugiego stopnia. Od 2007 roku, czyli od 10 lat, szkoła nosi nazwę Mejszagolskiej Szkoły Średniej im. ks. Józefa Obrembskiego, w której znajduje się pełna średnia szkoła polska. (...)

Uwaga! To jest tylko fragment artykułu. Pełną wersję przeczytasz w numerze dostępnym w Wydawnictwie Hlondianum:

« powrót do numeru