Msza Święta - miesięcznik biblijno-liturgiczny

« powrót do numeru


ks. Andrzej Orczykowski SChr
Naród przytulony do Niepokalanego Serca swej Pani

Artykuł pochodzi z miesięcznika "Msza Święta" nr 10, październik 2017

Z Kardynałem Augustem Hlondem (1881-1948), Prymasem Polski, w rocznice objawień fatimskich i koronacji Wizerunku Matki Bożej Częstochowskiej „rozmawia”* ks. Andrzej Orczykowski SChr.

 

Eminencjo, obecny 2017 rok jest rokiem obchodów wielkich rocznic maryjnych: stulecia objawień fatimskich i trzystulecia koronacji Wizerunku Matki Bożej Częstochowskiej. W jaki sposób obecnie rodzi się w Kościele i w religijności Polaków szczególny kult Matki Najświętszej?

Potrzeba uciekania się do Najświętszej Maryi Panny w dobie obecnej nie ogranicza się do poszczególnych tylko jednostek, lecz jest powszechną: błogosławieństwa zaś i łaski od Niej uzyskane są niezliczone. […]. Kościół święty i wierni w Litanii, po odwołaniu się do miłosierdzia Trójcy Przenajświętszej, zwracają się do Maryi, wołając: Święta Maryjo, módl się za nami, a to na znak, że od Niej oczekują pomocy, ratunku i pociechy. Ona sama niebo i ziemię wielkością swą przewyższa. Ona sama jest służebnicą Pańską i Matką tegoż samego Pana, Ona jest Rodzicielką i Panną. Ona jest Matką Tego, który przed wiekami wszystkimi od Ojca Niebieskiego jest zrodzony, a którego aniołowie i ludzie czczą jako Pana wszystkiego stworzenia. […]

Maryja więc jest wszechmocną, jeżeli nie rozkazem i wolą, to jest wszechmocną wstawiennictwem i prośbą. Co Najświętsza Maryja Panna mogła na ziemi, to może i w niebie i potężną była Jej obrona niegdyś, i dziś jest Ona potężną. (...)

Uwaga! To jest tylko fragment artykułu. Pełną wersję przeczytasz w numerze dostępnym w Wydawnictwie Hlondianum:

« powrót do numeru