Msza Święta - miesięcznik biblijno-liturgiczny

« powrót do numeru


ks. Jan Hadalski SChr
Żywa Korona Maryi

Artykuł pochodzi z miesięcznika "Msza Święta" nr 09, wrzesień 2017

Tegoroczny wrzesień przynosi nam jeszcze jeden znaczący maryjny jubileusz. Dokładnie 8 dnia tego miesiąca przypada trzechsetna rocznica koronacji Wizerunku Matki Bożej Częstochowskiej koronami papieskimi. Było to wydarzenie wyjątkowe nie tylko ze względu na naszą maryjną pobożność, ale to również pierwsza w historii Kościoła koronacja wizerunku Bogarodzicy dokonana poza Rzymem i Italią. Decyzję o tej koronacji podjął sam papież Klemens XI, który ofiarował drogocenne korony. W specjalnym liście, jaki przed uroczystością do poszczególnych polskich diecezji skierował wyznaczony na koronatora biskup chełmski Krzysztof Szembek, czytamy: „Choć Maryja ukoronowana jest w niebie diademem chwały, to na ziemi również istnieje zwyczaj koronowania Jej wizerunków, co dotychczas znane było wyłącznie w Italii. Obecnie zaś Klemens XI w swej wielkiej łaskawości raczył ofiarować koronę «Archithaumaturdze» Jasnogórskiej oraz udzielić wielkich odpustów biorącym udział w tej podniosłej uroczystości”. Idea królowania Maryi nad polskim narodem swymi początkami sięga epoki jagiellońskiej, a śluby lwowskie Jana Kazimierza z 1656 roku jakby oficjalnie czyniły Ją Królową Korony Polski. Zaś koronacja w 1717 roku w sposób liturgiczny sankcjonowała akt o znaczeniu politycznym.

Z pewnością przy tej okazji można by zapełnić wiele szpalt treściami historycznymi i teologicznymi na ten temat, również w naszym miesięczniku. Tu jednak pragnę podkreślić niezwykle wymowny zbieg okoliczności, że jubileusz 300-lecia koronacji Częstochowskiej Ikony zbiega się z setną rocznicą objawień fatimskich oraz z uroczystym ponowieniem aktu oddania narodu polskiego Niepokalanemu Sercu Maryi (6 czerwca br. w sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w Zakopanem, a 8 września br., w święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny, w każdej diecezji, parafii i rodzinie). Z ponowieniem, bo aktu poświęcenia naszej Ojczyzny Niepokalanemu Sercu Maryi polski Episkopat pod przewodnictwem prymasa kard. A. Hlonda dokonał na Jasnej Górze 8 września 1946 roku. Jak wiemy, akt ten wypływał z ofiarowania całego świata Niepokalanemu Sercu Maryi, co uczynił papież Pius XII w 1942 roku przynaglony prośbą Matki Bożej objawiającej się w Fatimie.

Perspektywa trzystu lat od Klementyńskiej koronacji Ikony Jasnogórskiej ukazuje niezwykłe przywiązanie polskiego narodu do Tej, która „dana jest nam jako pomoc i obrona”, oraz wielkie duchowe owoce Jej królowania na naszej ziemi. Trudno w tych kilku zdaniach o wszystkim powiedzieć. Także dzisiaj ci, którzy w 1717 roku zostali nazwani „żywą koroną nieustannie stojącą na straży Królowej Korony Polskiej” – ojcowie paulini z jasnogórskiego klasztoru – zachęcają nas wszystkich do tworzenia „Żywej Korony Maryi”, do składania duchowych darów, które z nową siłą pozwolą nam przylgnąć do Królowej Polski, a wraz z Nią do Jezusa – naszego Króla i Pana. Życzmy sobie, żeby Maryja autentycznie zakrólowała w sercach Polaków, w polskich rodzinach

i w naszej Ojczyźnie.

Uwaga! To jest tylko jeden artykuł z miesięcznika "Msza Święta". Pozostałe przeczytasz w numerze dostępnym w Wydawnictwie Hlondianum:

« powrót do numeru