Msza Święta - miesięcznik biblijno-liturgiczny

« powrót do numeru


ks. Bogusław Grzebień
Podbój Ziemi Obiecanej!

Artykuł pochodzi z miesięcznika "Msza Święta" nr 07, lipiec-sierpień 2017

Tradycja biblijna przedstawia wystarczające dane, by pokusić się o odtworzenie procesu osiedlania się Izraelitów w Kanaanie. Zgodnie z nią po nieudanej próbie przedostania się od południa na ziemię Kananejczyków, jak czytamy w Księdze Liczb (13-14), szczepy izraelskie obeszły ją, po czym rozstawiły swe namioty na górze Nebo, położonej na przeciwległym brzegu Jordanu, to znaczy w Transjordanii. Prawdopodobnie tam właśnie Jozue po śmierci Mojżesza zapoczątkował krwawą, niemal stuletnią wojnę. Wojska izraelskie, przeprawiwszy się przez Jordan, kolejno opanowywały tamtejsze tereny, które potem rozdzielono między poszczególne rody. Współcześni egzegeci podają w wątpliwość wiarygodność tych relacji, sugerują oni, że tylko część plemion izraelskich opuściła Egipt, gdyż niektóre z nich zamieszkiwały już Transjordanię. Jednocześnie archeologiczne odkrycia stawiają wciąż nowe zagadki, na przykład: czy Jerycho było w owych czasach otoczone murem? Czy świątynia Gilgal była miejscem pogańskiego kultu Kananejczyków, czy też wznieśli ją Izraelczycy?

Znaki zapytania mnożą się w miarę poznawania historycznej sytuacji owych ziem w czasach izraelskiego podboju, to znaczy w XIII wieku przed Chrystusem. Coraz więcej badaczy zadaje sobie pytanie, czy najazd Izraelitów odbył się w krwawy sposób, czy też polegał na stopniowym osiedlaniu się poszczególnych koczowniczych plemion. (...)

Uwaga! To jest tylko fragment artykułu. Pełną wersję przeczytasz w numerze dostępnym w Wydawnictwie Hlondianum:

« powrót do numeru