Msza Święta - miesięcznik biblijno-liturgiczny

« powrót do numeru


ks. Krzysztof Filipowicz
Apostoł kapłaństwa służebnego

Artykuł pochodzi z miesięcznika "Msza Święta" nr 07, lipiec-sierpień 2017

Apostolstwo Dwunastu

W Piśmie Świętym znane są przejmujące opisy wybrania do pełnienia szczególnych funkcji. Nowy Testament podaje opisy wyboru poszczególnych uczniów, a także całego grona. Św. Łukasz opisuje wysłanie siedemdziesięciu dwóch uczniów do tych miejscowości, do których zamierzał przyjść Pan Jezus (Łk 10,1-12). Możemy się domyślać, że ich posłannictwem było rozeznanie i przygotowanie serc na Chrystusowe orędzie. Spośród licznych uczniów Pan Jezus wybrał Dwunastu, których nazwał właśnie Apostołami (zob. Łk 6,12-16). Ich uczestnictwo w ziemskim życiu Pana Jezusa nabrało wyjątkowego charakteru. Pełnili funkcję specjalnych wysłanników jeszcze podczas misji publicznej Jezusa. Sam wybór Dwunastu związany jest z przekazaniem władzy nad duchami nieczystymi, z leczeniem chorób i wszelkich słabości (Mt 10,1). Już wtedy padły znamienny słowa: „Oto Ja was posyłam jak owce między wilki. Bądźcie więc roztropni jak węże, a nieskazitelni jak gołębie” (Mt 10,16). Otrzymane tuż przed wniebowstąpieniem posłannictwo Apostołów nabiera jeszcze bardziej podniosłego i brzemiennego w skutki charakteru. Pan Jezus zapewnił apostolskie grono o swej władzy w niebie i na ziemi i polecił: „Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem” (Mt 28,18-20). (...)

Uwaga! To jest tylko fragment artykułu. Pełną wersję przeczytasz w numerze dostępnym w Wydawnictwie Hlondianum:

« powrót do numeru