Msza Święta - miesięcznik biblijno-liturgiczny

« powrót do numeru


ks. Marcin Stefanik SChr
Formacja dziecięcych zespołów liturgicznych

Artykuł pochodzi z miesięcznika "Msza Święta" nr 04, kwiecień 2017

Króluj nam, Chryste!

Po roku formacji kandydackiej przychodzi czas na trzyletnią formację dzieci, które będą wprowadzane w świat znaków występujących w zgromadzeniu liturgicznym i w procesji liturgicznej, pogłębią też rozumienie ofiary w czasie posługi przy ołtarzu. Dzięki znajomości tych znaków, umiejętności posługiwania się nimi będą mogły wyrażać swoją wiarę. Trzeba przypomnieć, że zarówno ministranci, jak i schola mają ten sam zakres materiału. Jednak ze względu na pełnienie różnych funkcji ćwiczenia będą inne. Główna tematyka będzie dotyczyła pogłębienia relacji z Osobami Trójcy Świętej.

Pierwszy rok, jak już zaznaczyliśmy, to rok, w którym poznaje się, czym jest i na jakich zasadach funkcjonuje zgromadzenie liturgiczne. Zgromadzenie to jest wspólnotą, w której celebruje się święte misteria. Spośród znaków w pierwszej kolejności poznają znak wody, kadzidła, dzwonków, zostaną też wprowadzeni w znaczenie dialogów, jakie prowadzi celebrans z wiernymi, oraz w odpowiedzi na aklamacje.

Podsumowaniem każdego etapu formacji są rekolekcje. Stąd zachęta, by dzieci mogły uczestniczyć w formacyjnych rekolekcjach rokrocznie. Tematykę poszczególnych dni podpowiada program formacyjny służby liturgicznej. W pierwszym roku rozważana jest tajemnica chrztu, dzięki czemu każdy ochrzczony staje się dzieckiem Bożym. Zwraca się uwagę na świadome czynienie znaku krzyża, odmawianie modlitwy wspólnej i związanej z posługą, docenienie roli Maryi jako Tej, która w najpiękniejszy sposób realizuje wolę Boga. (...)

Uwaga! To jest tylko fragment artykułu. Pełną wersję przeczytasz w numerze dostępnym w Wydawnictwie Hlondianum:

« powrót do numeru