Msza Święta - miesięcznik biblijno-liturgiczny

« powrót do numeru


ks. Krzysztof Filipowicz
Maryja – Królowa Apostołów

Artykuł pochodzi z miesięcznika "Msza Święta" nr 04, kwiecień 2017

Wśród licznych kategorii świętych Najświętsza Maryja Panna zajmuje wyjątkową pozycję. Mówimy o Niej „Najświętsza”, gdyż pamiętamy o Jej bezgrzeszności. Nazywamy Ją także Królową. Tytuł ten odnosi nas raczej do przysługującej Jej godności jako Matki królewskiego Syna. Także Niewiasta obleczona w słońce z 12. rozdziału Apokalipsy św. Jana z koroną z dwunastu gwiazd, w myśl jednej z ważniejszych interpretacji jest utożsamiana z Maryją. Interpretacja eklezjologiczna widzi w apokaliptycznej niewieście Kościół-Matkę. Obie interpretacje nie wykluczają się, ale uzupełniają. W Maryi czcimy także Matkę Kościoła. Wziąwszy pod uwagę powyższe przesłanki, nazywamy Ją Królową Świętych, także Apostołów, co znalazło swe odzwierciedlenie w Litanii loretańskiej. Tytuł „królowej”, chociaż motywowany przede wszystkim czcią, posiada dostateczne argumenty biblijne.

 

Wśród Apostołów

Autorzy natchnieni, poza św. Łukaszem Ewangelistą, dość powściągliwie wspominają Maryję. Powściągliwość ta jest tym większa, gdy chodzi o relację pomiędzy Matką Pana a Jego Apostołami. Wyraźniejsze wzmianki znajdujemy w czwartej Ewangelii. Św. Jan posiadał wyjątkowo osobiste powody, by je zamieścić. Wspomina o obecności Maryi na godach w Kanie Galilejskiej, na które zaproszono Jezusa wraz z uczniami. Przemiana wody w wino, dokonana na skutek interwencji Maryi, została poprzedzona Jej poleceniem: „Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie” (J 2,5). (...)

Uwaga! To jest tylko fragment artykułu. Pełną wersję przeczytasz w numerze dostępnym w Wydawnictwie Hlondianum:

« powrót do numeru