Msza Święta - miesięcznik biblijno-liturgiczny

« powrót do numeru


ks. Bogusław Grzebień
Świadkowie historii

Artykuł pochodzi z miesięcznika "Msza Święta" nr 09, wrzesień 2016

Historia, którą poznajemy, często odsłania przed nami zadziwiające dokonania poprzednich czasów i żyjących w nich pokoleń. Podziwiamy wielkie zaangażowanie ludzi nauki, kultury i sztuki. Ich dokonania wzbudzają w nas zachwyt nad stworzonymi przez nich dziełami czy rozwiązaniami technicznymi, wyprzedzającymi często epokę, w której przyszło im żyć. Śledziliśmy rozwój powstawania instrumentów organowych w przestrzeni czasowej przekraczającej europejskie średniowiecze, jak i europejskie granice. Podziwiając instrumenty organowe stawiane w krajach zachodniej Europy, dotknęliśmy również historii instrumentów budowanych na ziemiach polskich. Jak widzieliśmy, dokumenty, do których mamy dostęp, pozwalają nam, przynajmniej teoretycznie, odkryć bogactwo i kunszt polskich organmistrzów, jak bardzo szybko wykorzystali i wcielili w życie zdobytą wiedzę. Nie mamy tutaj przestrzeni tekstowej, by opisać szczegółowo wszystkich organmistrzów czy zakłady organmistrzowskie działające na terenie Polski w przekroju czasowym poszczególnych epok. Jednak dla lepszego poznania ogólnej charakterystyki zagadnienia budowy organów w Polsce warto przypomnieć te najważniejsze postacie.

W historii Polski muzyka organowa odegrała wielką rolę w kształtowaniu świadomości kulturalnej oraz we współtworzeniu przestrzeni liturgicznej, jak i religijnej. Te fakty potwierdzają konieczność zwrócenia na nowo szczególnej uwagi na potrzebę i konieczność obecności tego instrumentu w przestrzeni sakralnej dzisiejszych świątyń. (...)

Uwaga! To jest tylko fragment artykułu. Pełną wersję przeczytasz w numerze dostępnym w Wydawnictwie Hlondianum:

« powrót do numeru