Msza Święta - miesięcznik biblijno-liturgiczny

« powrót do numeru


ks. Stanisław Haręzga
Ukazywanie Bożej sprawiedliwości

Artykuł pochodzi z miesięcznika "Msza Święta" nr 09, wrzesień 2016

Nowość życia, jaka zaistniała w Chrystusie umarłym i zmartwychwstałym, staje się dostępna dla każdego, kto wybiera Go jako Pana swego życia i otwiera się na Jego zbawcze działanie. Prawie powszechnie dokonuje się to w chrzcie udzielanym dzieciom, w oparciu o wiarę rodziców i chrzestnych, ale później musi stać się osobistym doświadczeniem w ramach chrześcijańskiej formacji w rodzinie i we wspólnocie parafialnej. Jej celem jest nauczenie myślenia ku posłuszeństwu wiary, tak by obcowanie z prawdą Ewangelii inspirowało do ciągłego nawracania się i życia zgodnie z wolą Bożą w ramach swego powołania. A ponieważ zawsze dokonuje się to w kontekście ludzkiej kruchości i grzeszności, domaga się paschalnego wyjścia z pogrążającego nas w śmierć życia „według ciała”. Jest to możliwe w żywej relacji z Chrystusem w sakramencie pojednania i Eucharystii, gdzie mocą Ducha dokonuje się uśmiercenie w nas tego, co sprzeciwia się Bogu. Choć wiąże się to z cierpieniem i ofiarą, jest paschalną drogą ku nowemu życiu, ku świętości i doskonałości chrześcijańskiej. Nie może jednak pozostać tylko na płaszczyźnie sakramentalnej, ale musi ujawnić się na zewnątrz, w konkretnych owocach nowego życia. Jest to ostatnia kwestia, której poświęcamy uwagę w ramach cyklu rozważań o nowym życiu w Chrystusie.

 

Czym jest Boża sprawiedliwość?

Na paschalnej drodze kształtowania się w nas nowego człowieka ciągle objawia się Boża sprawiedliwość. (...)

Uwaga! To jest tylko fragment artykułu. Pełną wersję przeczytasz w numerze dostępnym w Wydawnictwie Hlondianum:

« powrót do numeru