Msza Święta - miesięcznik biblijno-liturgiczny

« powrót do numeru


ks. Bogusław Grzebień
Głos ludzki – instrument Boski!

Artykuł pochodzi z miesięcznika "Msza Święta" nr 04, kwiecień 2016

Liturgia Kościoła zachodniego pierwszych wieków, oparta w dużej części na formach liturgii sprawowanej na Wschodzie, z upływem czasu zaczyna kształtować swoje własne i często różnorodne formy. Rodzą się różne ryty, według których sprawowane są obrzędy liturgiczne, ale mają jeden cel – uwielbienie Boga, Pana i Stwórcę świata. Powstaje zatem konieczność tworzenia materiału liturgicznego, który byłby właściwy dla rozwijających się rytów czy nowych form celebracji liturgicznych. Rodzą się nowe śpiewy, często bardzo zróżnicowane, w zależności od regionów i miejsca powstania. Widać również to, co było już wspomniane, wpływ różnych tradycji wschodnich w przekazywanym repertuarze liturgicznym. Wśród wielu badań dotyczących powstawania, rozwoju, jak również bogactwa zapożyczeń z innych tradycji materiału wykonawczego w celebracji liturgicznej, które w ostatnich dziesięcioleciach zostały zintensyfikowane, ciągle jeszcze pojawiają się nierozstrzygnięte zagadnienia. Spowodowane jest to brakiem wystarczająco zachowanych źródeł, które dostarczyłyby nam dokładniejszych informacji. Prowadzone badania odkrywają przed nami wielość kulturowych wpływów, które oddziaływały na tworzony repertuar. Warto też wspomnieć, że trudności badawcze rodzą się również stąd, iż w pierwszych wiekach nie mamy uformowanego zapisu muzycznego, który dawałby nam pewną wiedzę dotyczącą odkrywanych źródeł. (...)

Uwaga! To jest tylko fragment artykułu. Pełną wersję przeczytasz w numerze dostępnym w Wydawnictwie Hlondianum:

« powrót do numeru