Msza Święta - miesięcznik biblijno-liturgiczny

« powrót do numeru


Krzysztof Ożóg
Jak chrześcijaństwo docierało na ziemie polskie przed chrztem Mieszka I w 966 roku?

Artykuł pochodzi z miesięcznika "Msza Święta" nr 03, marzec 2016

1. Misje chrystianizacyjne wśród Słowian w VIII i IX wieku

Ziemie nad Wisłą położone były z dala od granic Zachodniego Cesarstwa Rzymskiego i do czasu jego upadku w 476 roku nie udało się stwierdzić jakichkolwiek śladów chrześcijaństwa na tym obszarze. W wyniku wielkiej wędrówki ludów spowodowanej ekspansją koczowniczych plemion tureckich z Azji, szczególnie Hunów, oraz słabnięciem imperium rzymskiego na Zachodzie doszło również do ogromnych zmian etnicznych w Europie. Ziemie polskie opuścili starożytni Lugiowie (lud o nieznanym pochodzeniu), zaś od VI wieku zajmowali je Słowianie przybywający ze Wschodu, znad środkowego Dniepru, Prypeci i Dniestru, swych pierwotnych siedzib. Słowiańskie plemiona rozsiedliły się na rozległych obszarach od dorzecza Dniepru na wschodzie aż po Łabę na zachodzie oraz od Jeziora Ładoga na północy po Peloponez na południu. Ze światem chrześcijańskim grupy Słowian zetknęły się już w pierwszej połowie VI wieku, w czasie łupieskich wypraw na prowincje Cesarstwa Bizantyjskiego nad dolnym Dunajem. Po masowym osiedleniu się plemion słowiańskich na terytoriach bizantyjskich (na południe od Dunaju) jeszcze przez blisko dwa stulecia trwały one przy swoich pogańskich wierzeniach. Na Zachodzie na początku VII wieku na pograniczu z Bawarią Słowianie stali się sąsiadami chrześcijańskiego państwa Franków. Dopiero w połowie VIII wieku chrzest święty z rąk biskupa salzburskiego św. (...)

Uwaga! To jest tylko fragment artykułu. Pełną wersję przeczytasz w numerze dostępnym w Wydawnictwie Hlondianum:

« powrót do numeru