Msza Święta - miesięcznik biblijno-liturgiczny

« powrót do numeru


Leszek Wątróbski
Tadeusz Adam Pilat (Szwecja) nowym prezydentem EUWP

Artykuł pochodzi z miesięcznika "Msza Święta" nr 02, luty 2016

W dniach 23-24 października ub. r. w Rzymie miał miejsce IX Zjazd Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych połączony z wyborami nowych władz organizacji. Na Zjazd przybyło 41 delegatów, reprezentujących 29 organizacji członkowskich z 22 krajów europejskich. Specjalnymi gośćmi Zjazdu byli przedstawiciele władz polskich.

Po części sprawozdawczej delegaci udzielili ustępującemu Sekretariatowi absolutorium. Delegaci nie zaakceptowali propozycji przedłużenia poprzedniej kadencji i zgodnie z zatwierdzonym porządkiem obrad dokonali wyboru nowych władz organizacji na najbliższą trzyletnią kadencję. I tak prezydentem EUWP został Tadeusz Adam Pilat ze Szwecji, który otrzymał największą ilość głosów; wiceprezydentem wybrano Wiesława Lewickiego z Niemiec; sekretarzem generalnym została Teresa Sygnarek ze Szwecji, a członkami sekretariatu (odpowiedzialnymi za poszczególne regiony) wybrano Halinę Subotowicz Romanową (Rosja), Marię Przybyła-Daczewską (Bułgaria) i Andrzeja Janeczko (Hiszpania), zaś przewodniczącym Komisji Rewizyjnej Czesława Błasika (Rosja), a jej członkami Marię Kruczkowską-Young (Wielka Brytania) i Teresę Kopeć (Austria). Powołano też komisję statutową, która opracuje niezbędne zmiany statutu EUWP.

Do EUWP przyjęto cztery nowe organizacje polonijne: Związek Polaków w Niemczech „Rodło”, Federację Polonii Francuskiej, Centrum „Together-Razem” z Irlandii i „Euro Polonia” z Holandii. (...)

Uwaga! To jest tylko fragment artykułu. Pełną wersję przeczytasz w numerze dostępnym w Wydawnictwie Hlondianum:

« powrót do numeru