Msza Święta - miesięcznik biblijno-liturgiczny

« powrót do numeru


ks. Jan Miazek
Teologiczne treści Wprowadzenia do drugiego wydania Lekcjonarza mszalnego

Artykuł pochodzi z miesięcznika "Msza Święta" nr 01, styczeń 2016

Wprowadzenie
Lekcjonarz jest księgą liturgiczną zawierającą czytania biblijne na poszczególne dni roku liturgicznego. Znany w starożytności chrześcijańskiej, stracił swe znaczenie w średniowieczu wraz z powstaniem Mszału, w którym znalazły się również czytania mszalne. Powrócił do naszej liturgii po Soborze Watykańskim II, który polecił obficiej zastawić dla wiernych stół słowa Bożego. Odtąd Mszał zawiera tylko modlitwy mszalne, zaś Lekcjonarz czytania biblijne. Pierwsze łacińskie wydanie Lekcjonarza ukazało się w 1969 roku, pierwszy tom polskiego Lekcjonarza został wydrukowany w 1972 roku, kolejne zaś tomy ukazywały się w następnych latach. Drugie łacińskie wydanie Lekcjonarza zostało ogłoszone w roku 1981, a w roku 2015 Kościół w Polsce otrzymuje pięć jego tomów.
Posoborowe księgi liturgiczne otwiera wprowadzenie o charakterze teologiczno-pastoralnym. Pierwsze wydanie Lekcjonarza zawierało takie wprowadzenie, ale za mało było w nim naświetlenia teologicznego, dominował opis układu i treści Lekcjonarza. W związku z przygotowywaniem drugiego wydania opracowano obszerniejsze i dokładniejsze Wprowadzenie, odpowiadające zgłaszanym potrzebom. Oficjalny polski przekład Wprowadzenia został wydany w 2011 roku, teraz otwiera pierwszy tom Lekcjonarza. Jego rozdział pierwszy traktuje o celebracji liturgicznej słowa Bożego, drugi przedstawia słowo Boże w sprawowaniu Mszy, trzeci ukazuje obowiązki i posługi w sprawowaniu liturgii słowa. (...)

Uwaga! To jest tylko fragment artykułu. Pełną wersję przeczytasz w numerze dostępnym w Wydawnictwie Hlondianum:

« powrót do numeru