Msza Święta - miesięcznik biblijno-liturgiczny

« powrót do numeru


ks. Marcin Stefanik SChr
Moda na kremację

Artykuł pochodzi z miesięcznika "Msza Święta" nr 11, listopad 2015

Od kilku lat trwa dyskusja na temat kremacji zwłok. Dlaczego taki temat? Wielu katolików po prostu zadaje pytanie: czy takie postępowanie jest godziwe, zgodne z nauką Kościoła i czy można je akceptować? Nie zawsze musi to wynikać z mody czy niższych kosztów pochówku. Sam pomysł kremacji przywędrował do Polski z krajów Europy Zachodniej i zasadniczo upowszechnił się z powodu sprowadzania zwłok z zagranicy. Innym z powodów było przyjęcie zwyczajów panujących w danym kraju przebywania na emigracji.
Na przestrzeni dziejów wykrystalizowało się wiele form obchodzenia się z ciałem zmarłego. Oprócz tradycyjnego pogrzebania w ziemi czy pozostawiania na powietrzu, zatapiana w wodzie jedną z form jest spopielenie. Sama tradycja chrześcijańska, oparta na Biblii, opowiada się za przyjęciem pierwszej formy. Nawet źródła Starego Testamentu preferują pochowanie zwłok, w spaleniu widząc znieważanie i pogańską tradycję. Nowotestamentalne ujęcie w pogrzebaniu ciała widzi jeden z uczynków miłości.
Na kremację zwłok, jeśli nie wyklucza się wiary w nieśmiertelność duszy i zmartwychwstanie ciała, pozwala specjalna instrukcja Świętego Oficjum z 1963 roku. Do dzisiaj jednak podkreśla się nadrzędną formę grzebania ciała ze względu na to, że sam Chrystus także został pogrzebany. (...)

Uwaga! To jest tylko fragment artykułu. Pełną wersję przeczytasz w numerze dostępnym w Wydawnictwie Hlondianum:

« powrót do numeru