Msza Święta - miesięcznik biblijno-liturgiczny

« powrót do numeru


ks. Krzysztof Filipowicz
Nawróćcie się i wierzcie w Ewangelię, czyli rzecz o życiu w wolności

Artykuł pochodzi z miesięcznika "Msza Święta" nr 07, lipiec 2015

„Ku wolności wyswobodził was Chrystus. A zatem trwajcie w niej i nie poddawajcie się pod jarzmo niewoli!” (Ga 5,1). Św. Apostoł Paweł skierował te słowa do chrześcijan z Galacji, którzy po przyjęciu chrztu zostali namówieni do zachowywania Prawa Mojżeszowego, z obrzezaniem włącznie. Wobec takich praktyk św. Paweł jest jednoznaczny: „Oto ja, Paweł, mówię wam: Jeżeli poddacie się obrzezaniu, Chrystus wam się na nic nie przyda. I jeszcze raz oświadczam każdemu człowiekowi, który poddaje się obrzezaniu: jest on zobowiązany zachować wszystkie przepisy Prawa” (Ga 5,2-3). Następnie, jak na Apostoła przystało, mocno podkreśla: „Zerwaliście więzy z Chrystusem; wszyscy, którzy szukacie usprawiedliwienia w Prawie, wypadliście z łaski” (Ga 5,4).

Życie w wolności potrzebą wczoraj i dziś
Moglibyśmy rzec, że stary spór, jaki wiodło rodzące się chrześcijaństwo z judaizmem, jest dla nas już nieaktualny. W jakimś sensie tak jest. Pismo Święte opisuje pewne sytuacje i problemy jemu ówczesne, które zaprzątały żywo autorów natchnionych. Jednak na kanwie w tamtej sytuacji zostało zawarte orędzie, które nie traci nic ze swej aktualności dla chrześcijan wszystkich czasów i kultur. Zdanie: „Ku wolności wyswobodził nas Chrystus” pozostaje niezwykle nośne i dziś, choć zapewne możemy rozumieć je inaczej niż chrześcijanie z Galacji. (...)

Uwaga! To jest tylko fragment artykułu. Pełną wersję przeczytasz w numerze dostępnym w Wydawnictwie Hlondianum:

« powrót do numeru