Msza Święta - miesięcznik biblijno-liturgiczny

« powrót do numeru


ks. Łukasz Szczeblewski
Wspólnotowa celebracja liturgii godzin

Artykuł pochodzi z miesięcznika "Msza Święta" nr 07, lipiec 2015

Wprowadzenie
Modlitwa uświęcenia czasu, nazywana liturgią godzin, jest jedną z najważniejszych i najczęściej sprawowanych celebracji liturgicznych Kościoła. Nie jest modlitwą prywatną, chociaż może być celebrowana indywidualnie. Z natury jest modlitwą całego Kościoła, co uwidacznia się najpełniej wówczas, kiedy celebruje się ją we wspólnocie. W Ogólnym wprowadzeniu do Liturgii godzin zaznaczono wyraźnie, że wspólne sprawowanie liturgii brewiarzowej, szczególnie z czynnym udziałem wiernych, należy przedkładać ponad prywatne jej odmawianie (OWLG 33). Warto w tym miejscu dodać, iż wspólnotowa celebracja sprzyja czynnemu uczestnictwu wszystkich biorących w niej udział osób między innymi poprzez aklamacje, dialogi czy chórowe odmawianie psalmów. W Ogólnym wprowadzeniu do Liturgii godzin wyszczególniono również osoby zobowiązane do wspólnotowego sprawowania liturgii brewiarzowej. Zalecono, aby celebrowano ją w Kościele lokalnym pod przewodnictwem biskupa. Wspólne odmawianie oficjum należy także do wspólnot kanoników, mnichów i mniszek oraz członków innych zakonów, którzy na mocy reguły lub konstytucji odprawiają je wspólnie w całości lub częściowo. W tym miejscu należy zaznaczyć, że wspólnotowe sprawowanie liturgii godzin nie jest tylko przywilejem tych, którzy otrzymali święcenia czy pozostają w różnych formach życia wspólnotowego. (...)

Uwaga! To jest tylko fragment artykułu. Pełną wersję przeczytasz w numerze dostępnym w Wydawnictwie Hlondianum:

« powrót do numeru