Msza Święta - miesięcznik biblijno-liturgiczny

« powrót do numeru


ks. Tomasz Bać
Liturgia godzin modlitwą Kościoła

Artykuł pochodzi z miesięcznika "Msza Święta" nr 07, lipiec 2015

Liturgia godzin celebrowana jest zawsze w Kościele, z Kościołem i przez Kościół. Właśnie dlatego można powiedzieć, że ukazuje ona w pełnym świetle to, czym Kościół jest w swojej istocie, czym był w pragnieniu samego Jezusa i w jaki sposób rozumie on swoją misję we współczesnym świecie. Kościół to wspólnota uczniów Pana, która się modli. Od momentu zmartwychwstania Chrystusa i Zesłania Ducha Świętego (por. Dz 1,14; 2,42-47; 12,12), aż do paruzji (por. Ap 22,20) to właśnie modlitwa chrześcijan zgromadzonych we wspólnocie nadaje rytm, dynamikę, żywotność i apostolską płodność Kościołowi Jezusa Chrystusa.
Kościół narodzony na modlitwie i z modlitwy
Ogólne wprowadzenie do Liturgii godzin rozpoczyna się stwierdzeniem, które podkreśla nierozerwalny związek liturgicznej modlitwy uczniów Chrystusa z Kościołem: „Słusznie zalicza się publiczną i wspólną modlitwę Ludu Bożego do głównych powinności Kościoła. Już od samych jego początków ci, którzy zostali ochrzczeni, «trwali w nauce Apostołów i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwie» (Dz 2,42). Dzieje Apostolskie wspominają wielokrotnie jednomyślną modlitwę wspólnoty chrześcijańskiej. […] Owe wspólne modlitwy przekształciły się stopniowo w ściśle określone godziny modlitw. (...)

Uwaga! To jest tylko fragment artykułu. Pełną wersję przeczytasz w numerze dostępnym w Wydawnictwie Hlondianum:

« powrót do numeru