Msza Święta - miesięcznik biblijno-liturgiczny

« powrót do numeru


Leszek Wątróbski
Europejska Unia Wspólnot Polonijnych

Artykuł pochodzi z miesięcznika "Msza Święta" nr 06, czerwiec 2015

Z Heleną Miziniak (Wielka Brytania), prezydentem Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych, rozmawia Leszek Wątróbski.

W tym roku mija ponad dwa lata, jak ponownie objęła Pani stanowisko prezydenta Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych. Przypomnijmy, jakie są cele Waszej Organizacji?
Jesteśmy otwartym, demokratycznym związkiem centralnych i ogólnokrajowych organizacji polskich i polonijnych, mających swoją siedzibę i działających w europejskich krajach osiedlenia. Unia działa na terenie Europy. Siedzibą Unii jest kraj rezydencji jej prezydenta. Oznacza to w praktyce, że naszą siedzibą jest w tej kadencji Wielka Brytania, gdzie mieszkam.
Naszym językiem urzędowym jest język polski. Unia nosi nazwę – w języku angielskim: Union of Polish Communities in Europe; w niemieckim: Europäische Verband Polnischen Gemeinschaften i we francuskim: Union des Communautés Polonaises en Europe.
Celem głównym Unii jest integracja i wzmocnienie pozycji europejskiego ruchu polonijnego i uzyskanie przez Polskę należnego miejsca w zjednoczonej Europie. Staramy się też o zachowanie przez polonię europejską polskiego dziedzictwa kulturowego. Unia reprezentuje polonię europejską wobec struktur europejskich i międzynarodowych oraz wobec władz i organizacji polskich.
Swoje cele realizujemy m.in. poprzez promowanie spraw polskich w krajach Europy oraz w zintegrowanych strukturach europejskich i międzynarodowych, wspieranie i popularyzowanie idei jedności europejskiej opartej na zasadach wzajemnych korzyści oraz równości państw i narodów. (...)

Uwaga! To jest tylko fragment artykułu. Pełną wersję przeczytasz w numerze dostępnym w Wydawnictwie Hlondianum:

« powrót do numeru