Msza Święta - miesięcznik biblijno-liturgiczny

« powrót do numeru


ks. Janusz Królikowski
Kapłan według Najświętszego Serca Jezusa

Artykuł pochodzi z miesięcznika "Msza Święta" nr 06, czerwiec 2015

Opisując do niedawna sposób sprawowania posługi kapłana w Kościele, a zwłaszcza wskazując na potrzebę jej wysokiej jakości duchowej, posługiwano się zwrotem: „kapłan według Serca Jezusa”. W taki sam sposób podsumowywano życie wybitnych kapłanów: „był to kapłan według Serca Jezusa”. Św. Józef Sebastian Pelczar napisał podręcznik na temat pełnienia posługi kapłańskiej zatytułowany Pasterz według Serca Jezusowego, czyli ascetyka kapłańska (Lwów 1913). Szkoda, że dzisiaj takie ujmowanie posługi kapłańskiej i spojrzenie w tym kluczu na kapłaństwo w Kościele niesłusznie traci na znaczeniu. W proponowanych tutaj refleksjach zamierzamy wydobyć niektóre inspirujące związki kapłaństwa samego Chrystusa z tajemnicą Jego Serca, a tym samym wskazać, w jaki sposób kapłaństwo w Kościele może i powinno czerpać z kapłańskiego Serca Jezusa. Ukażemy to, patrząc na nowotestamentowe dojrzewanie rozumienia kapłaństwa Chrystusa i kapłaństwa kościelnego.

Jedyny i wieczny Kapłan
Chcąc autentycznie mówić o kapłaństwie – kapłaństwie Jezusa Chrystusa i kapłaństwie w Kościele, powinniśmy sięgać do Listu do Hebrajczyków, który stanowi rys teologii kapłaństwa, mającej za przedmiot Chrystusa jako jedynego i wiecznego Kapłana.
List do Hebrajczyków został napisany około 64 roku przez kogoś z kręgu duchowego św. (...)

Uwaga! To jest tylko fragment artykułu. Pełną wersję przeczytasz w numerze dostępnym w Wydawnictwie Hlondianum:

« powrót do numeru