Msza Święta - miesięcznik biblijno-liturgiczny

« powrót do numeru


Liliana Florek
OTO MATKA TWOJA

Artykuł pochodzi z miesięcznika "Msza Święta" nr 05, maj 2015

Katecheza o Matce Boga i naszej
dla uczniów ze starszych klas szkoły podstawowej.

Drodzy Rodzice, Katecheci i Wychowawcy!
Macierzyństwem nazywamy relację między matką a dzieckiem, ponieważ kobieta staje się matką nie poprzez sam fakt posiadania dziecka, lecz poprzez miłość, która uzdalnia ją do opieki, troski i towarzyszenia swemu dziecku, często pomimo zmęczenia. Dlatego właśnie każda matka powinna cechować się odpowiednimi predyspozycjami, spośród których na pierwszy plan wysuwa się miłość, a w dalszej kolejności umiejętność pocieszania, ukojenia i podnoszenia na duchu. Wszystko to składa się na odpowiedzialność za drugiego człowieka, często bezradnego i bezbronnego. Tak rozumiane macierzyństwo może także przybrać wymiar duchowy, który – zbudowany na fundamencie miłości – wchodzi w relacje z ludźmi potrzebującymi wsparcia i opieki.
Najlepszym przykładem takiej macierzyńskiej miłości jest Maryja, i to zarówno w znaczeniu dosłownym: w odniesieniu do Jej Jednorodzonego Syna – Jezusa Chrystusa, jak i na sposób duchowy wobec każdego, kto zwraca się do Niej z prośbą o wstawiennictwo u Boga. (...)

Uwaga! To jest tylko fragment artykułu. Pełną wersję przeczytasz w numerze dostępnym w Wydawnictwie Hlondianum:

« powrót do numeru