Msza Święta - miesięcznik biblijno-liturgiczny

« powrót do numeru


ks. Krzysztof Filipowicz
Maryjna szkoła ewangelizacji

Artykuł pochodzi z miesięcznika "Msza Święta" nr 05, maj 2015

W tematyce naszych rozważań związanych z rokiem duszpasterskim nie mogło zabraknąć refleksji poświęconej Maryi, tym bardziej że już bł. Paweł VI nazywał Ją Gwiazdą ewangelizacji. Do tego rzadkiego tytułu chętnie nawiązywał św. Jan Paweł II. W encyklice Redemptoris Mater napisał: „Ci, którzy z pokolenia na pokolenie, w różnych narodach i ludach ziemi, przyjmują z wiarą tajemnicę Chrystusa, Słowa Wcielonego i Odkupiciela świata, nie tylko garną się z czcią i ufnością do Maryi jako Jego Matki, ale zarazem szukają w Jej wierze oparcia dla swojej wiary”.

Maryja wobec Słowa
Nowa ewangelizacja związana jest ze słowem, które Bóg od wieków posyłał do nas przez proroków, ale także tym, które jest Drugą Osobą Trójcy Świętej. Nad tym pierwszym słowem pochylamy się, rozważamy je, ono nas poucza, przekazujemy je innym, ale i w końcu traktujemy też jako Osobę, czyli Słowo, które w pewnym momencie historii stało się ciałem. To właśnie Słowo stało się ciałem w Maryi, a potem Bóg wcielony pozostał dla nas na zawsze w Eucharystii. Głosząc zaś Ewangelię, nie można oddzielać słowa od Eucharystii, sakramentów od Dobrej Nowiny. Nowa ewangelizacja oznacza bezpośrednie odniesienie do słowa objawionego i Słowa wcielonego. Już bł. Paweł VI zauważył, że nie ma prawdziwej ewangelizacji bez głoszenia imienia i nauki, życia i obietnic, Królestwa i tajemnic Jezusa Nazareńskiego, Syna Bożego (Evangelii nuntiandi, nr 22). (...)

Uwaga! To jest tylko fragment artykułu. Pełną wersję przeczytasz w numerze dostępnym w Wydawnictwie Hlondianum:

« powrót do numeru