Msza Święta - miesięcznik biblijno-liturgiczny

« powrót do numeru


ks. Dariusz Dogondke
Wstąpił do nieba, gdzie nas zgromadzi w jedno

Artykuł pochodzi z miesięcznika "Msza Święta" nr 05, maj 2015

Po swoim zmartwychwstaniu przez czterdzieści dni Pan Jezus ukazywał się uczniom i pouczał ich o królestwie Bożym, a „potem – jak mówi św. Łukasz – został wzięty do nieba” (Dz 1,2). Opisując to wydarzenie, Ewangelista ukazał Zbawiciela w towarzystwie Apostołów na Górze Oliwnej, gdzie Jezus „uniósł się w ich obecności w górę i obłok zabrał Go im sprzed oczu” (Dz 1,9). Wówczas to do wpatrujących się w niebo uczniów podeszli aniołowie („dwaj mężowie w białych szatach”), zapowiadając im powtórne przyjście Chrystusa: „Mężowie z Galilei, dlaczego stoicie i wpatrujecie się w niebo? Ten Jezus, wzięty od was do nieba, przyjdzie tak samo, jak widzieliście Go wstępującego do nieba” (Dz 1,11). Taki przekaz wniebowstąpienia, zapisany przez św. Łukasza w Dziejach Apostolskich, jest nam bardzo bliski, co jest wynikiem między innymi praktyki liturgicznej Kościoła nakazującej odczytanie tego natchnionego tekstu zawsze w uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego, czyli czterdzieści dni po Wielkanocy. Jednak w ostatnich latach w wielu krajach, w tym także w Polsce, ze względów praktycznych przesunięto dzień wniebowstąpienia z czwartku na niedzielę, co spowodowało zmianę liczby dni dzielących wniebowstąpienie od dnia zmartwychwstania Pana Jezusa. (...)

Uwaga! To jest tylko fragment artykułu. Pełną wersję przeczytasz w numerze dostępnym w Wydawnictwie Hlondianum:

« powrót do numeru