Msza Święta - miesięcznik biblijno-liturgiczny

« powrót do numeru


ks. Henryk Witczyk
Żyć duchem Biblii. Czemu służy Dzieło Biblijne im. św. Jana Pawła II?

Artykuł pochodzi z miesięcznika "Msza Święta" nr 04, kwiecień 2015

Powstanie i zadania Dzieła Biblijnego
Dzieło Biblijne im. św. Jana Pawła II jest obecnie najważniejszym pionem apostolatu biblijnego w Polsce. Powstało ono z inicjatywy autora niniejszego tekstu, wykładowcy teologii biblijnej na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II, a także członka Papieskiej Komisji Biblijnej. Powstanie Dzieła wiąże się z dostrzeżeniem braku katolickich inicjatyw promujących duchowość biblijną, przy jednoczesnej trosce o rzetelne poszerzanie wiedzy wiernych na temat Pisma Świętego, opartej na wynikach współczesnej biblistyki. Dzieło Biblijne zostało erygowane 23 września 2005 roku, uzyskując wtedy osobowość prawną (rozporządzenie zostało ogłoszone 9 grudnia 2005 roku w Dzienniku Ustaw nr 241 poz. 2031, z datą wejścia w życie i obowiązywania od 24 grudnia 2005), jako publiczne stowarzyszenie wiernych.
Statut Dzieła Biblijnego im. św. Jana Pawła II – zatwierdzony przez Konferencję Episkopatu Polski – stwierdza, że „głównym celem Dzieła Biblijnego jest pogłębianie rozumienia Objawienia Pańskiego w świetle Pisma Świętego zgodnie z nauką Kościoła oraz kształtowanie duchowości i kultury biblijnej w duszpasterstwie, szczególnie kaznodziejstwie i katechezie, a także w indywidualnej formacji wiernych”. Jako stowarzyszenie ogólnopolskie może ono podejmować swoje inicjatywy w każdej diecezji Kościoła rzymskokatolickiego w Polsce za zgodą miejscowego biskupa. (...)

Uwaga! To jest tylko fragment artykułu. Pełną wersję przeczytasz w numerze dostępnym w Wydawnictwie Hlondianum:

« powrót do numeru