Msza Święta - miesięcznik biblijno-liturgiczny

« powrót do numeru


ks. Krzysztof Filipowicz
Co znaczy wierzyć w Ewangelię?

Artykuł pochodzi z miesięcznika "Msza Święta" nr 01, styczeń 2015

Zapewne znane jest czytelnikom rozróżnienie pomiędzy wierzyć w Boga, a wierzyć Bogu. Jak w pierwszym przypadku chodzi o to, że ktoś wierzy, a być może podziela tylko pogląd, że Bóg istnieje, tak w drugim przypadku mamy już do czynienia z pewną życiową postawą, prawdziwym aktem wiary, który angażuje moje życie. Uczeni powiedzieliby, że chodzi tutaj o personalną i egzystencjonalną odpowiedź. Rozróżnienie takie w analogii do Ewangelii jest chyba zupełnie zbyteczne. Już etymologia tego słowa poucza, że z greckiego „euangelion” znaczy dobra wiadomość, nowina. Oczywiście, rozumienie tego wyrażenia nierozerwalnie wiąże się z Nowym Testamentem. Ale może prześledźmy najpierw po krótce ewolucję tego słowa, a właściwie to, jak je rozumiano.

Znaczenie klasyczne
W klasycznej grece euangelion miał kilka znaczeń, dość blisko powiązanych ze sobą. Przede wszystkim terminem tym posługiwano się na oznaczenie nagrody za przyniesienie dobrej nowiny. Euangelion mógł oznaczać również samą dobrą nowinę, a także ofiary złożone bogom za radosną wieść, np. zwiastowanie zwycięstwa. Natomiast terminem euangelios określano zwiastuna dobrej nowiny i taki przydomek posiadało naczelne greckie bóstwo – Zeus. W czasach rzymskich termin bywał powiązany z władzą. Narodziny, intronizację, dekrety i czyny cezarów zwiastowano jako dobre wiadomości dla poddanych, i to także w znaczeniu religijnym. (...)

Uwaga! To jest tylko fragment artykułu. Pełną wersję przeczytasz w numerze dostępnym w Wydawnictwie Hlondianum:

« powrót do numeru