Msza Święta - miesięcznik biblijno-liturgiczny

« powrót do numeru


Leszek Wątróbski
Kłopoty i trudności polskiej oświaty na Wileńszczyźnie

Artykuł pochodzi z miesięcznika "Msza Święta" nr 11, listopad 2014

Z dr. Janem Gabrielem Mincewiczem, zastępcą mera Rejonu Wileńskiego na Litwie, rozmawia Leszek Wątróbski.

Zacznijmy od oświaty…
Według oficjalnych danych ostatniego spisu ludności z roku 2010 rejon wileński zamieszkuje ponad 100 tys. mieszkańców. Wśród nich 32% to Litwini i 52% Polacy, 15% przypada na inne narodowości (Rosjanie, Białorusini itd.). Na całej Litwie, również w tym rejonie, zmniejsza się systematycznie liczba uczniów we wszystkich placówkach szkolnych. Ma to bezpośredni związek ze zmniejszającą się w ogóle liczbą dzieci. Zjawisko to jest związane głównie z emigracją ludności z Litwy za granicę. Dotyczy to w jednakowym stopniu Polaków, jak i Litwinów. W rejonie wileńskim w roku szkolnym 2009/10 uczyło się łącznie 9307 uczniów, zaś w 2013/14 – 8390. Czyli przez 4 lata liczba uczniów w samorządowych szkołach rejonu zmniejszyła się prawie o 10%. Zmiany te jednakowo dotyczą szkół polskich, jak i litewskich. Jeżeli chodzi o stosunek procentowy, to od prawie 10 lat odsetek uczniów szkół polskich stanowi około 56% wszystkich uczniów, zaś litewskich około 40%, a niecałe 4% przypada na szkoły rosyjskie.
Liczba szkół rosyjskich na Litwie po roku 1990 drastycznie się zmniejszyła. Duża część Rosjan wyjechała, sporo się asymilowało. (...)

Uwaga! To jest tylko fragment artykułu. Pełną wersję przeczytasz w numerze dostępnym w Wydawnictwie Hlondianum:

« powrót do numeru