Msza Święta - miesięcznik biblijno-liturgiczny

« powrót do numeru


ks. Radosław Błaszczyk SDB
Przekłady hymnów brewiarzowych na język polski

Artykuł pochodzi z miesięcznika "Msza Święta" nr 11, listopad 2014

Odnowienie liturgii, które dokonało się po Soborze Watykańskim II, swym zasięgiem objęło również brewiarzową modlitwę Kościoła powszechnego, odtąd nazywaną liturgią godzin. Skoro jest ona źródłem pobożności, zasileniem modlitwy osobistej kapłanów oraz uświęceniem całego dnia wielu członków przynależących na mocy chrztu świętego do wspólnoty ludu Bożego, w tym osób konsekrowanych, będących jego drogocenną cząstką, według ojców soborowych powinna ona być odmawiana w sposób zrozumiały. Umożliwić to miało tłumaczenie tekstów na języki narodowe.

Prace translatorskie w poszczególnych krajach
Z tego powodu Konferencje Episkopatów poszczególnych krajów powołały do istnienia przy różnych ośrodkach naukowych komisje, których zadaniem była praca nad recepcją przepisów soborowych, a które w pierwszej kolejności miały na celu przetłumaczenie ksiąg liturgicznych na języki narodowe, w tym również interesującej nas zreformowanej księgi Liturgii godzin. Nie ulega wątpliwości, że było to dość trudne przedsięwzięcie. Konferencje Episkopatów niektórych krajów pospieszyły się z tłumaczeniem i opracowaniem księgi Liturgii godzin w swoich językach narodowych. W tym wypadku pośpiech nie był wskazany. Szybko powstałe księgi liturgiczne posiadały pomyłki oraz błędy uniemożliwiające zaśpiewanie niektórych hymnów brewiarzowych. (...)

Uwaga! To jest tylko fragment artykułu. Pełną wersję przeczytasz w numerze dostępnym w Wydawnictwie Hlondianum:

« powrót do numeru