Msza Święta - miesięcznik biblijno-liturgiczny

« powrót do numeru


ks. Krzysztof Filipowicz
Hymny Liturgii Godzin cz. II. Hymny w odnowionej liturgii godzin

Artykuł pochodzi z miesięcznika "Msza Święta" nr 10, październik 2014

W poprzednim numerze „Mszy Świętej” mieliśmy okazję prześledzić, w jaki sposób powstały hymny brewiarzowe. Miały one swoją historię, naznaczoną czasami dynamicznego rozwoju i nie zawsze udanych reform, jak było to w przypadku wprowadzonych przez renesansowych humanistów zmian. Kolejna, gruntowna reforma została dokonana przez Sobór Watykański II. Jednak konieczność reformy brewiarza jako takiego dostrzeżono już wcześniej. Pewne inicjatywy w tej mierze podjął papież św. Pius X. Rozpoczęte prace były kontynuowane przez Piusa XII. Wprowadzone zmiany były raczej niewielkie i koncentrowały się wokół psalmodii brewiarzowej. Podjęto próbę nowej dystrybucji psalmów. Pewną oryginalną myślą było zastosowanie nowego tłumaczenia psalmów, dokonanego na podstawie Biblii hebrajskiej, a nie – jak dotychczas – Hieronimowej Vulgaty. Prace te ominęły jednak hymny brewiarzowe.

Potrzeba reformy hymnarza
Sobór Watykański II, dostrzegając potrzebę reformy Kościoła, za jedną z istotniejszych spraw uznał reformę liturgii. Konstytucja o liturgii świętej Sacrosanctum concilium otwiera księgę dokumentów soborowych. W dużej mierze wyznacza ona pewne idee i kierunki, ku jakim reforma powinna zmierzać. Jej konkretniejsze rozwiązania pozostawiono specjalnym komisjom, których prace wykraczały poza czas trwania samego Soboru. (...)

Uwaga! To jest tylko fragment artykułu. Pełną wersję przeczytasz w numerze dostępnym w Wydawnictwie Hlondianum:

« powrót do numeru