Msza Święta - miesięcznik biblijno-liturgiczny

« powrót do numeru


ks. Dariusz Dogondke
Zapowiedź Męki Chrystusa w blasku Przemienienia

Artykuł pochodzi z miesięcznika "Msza Święta" nr 07, lipiec 2014

Podejmując temat Przemienienia Pańskiego, już na samym początku trzeba podkreślić, że Jezus zabronił swym uczniom mówić o tym wydarzeniu aż do czasu, gdy zmartwychwstanie: „Gdy schodzili z góry, Jezus przykazał im, mówiąc: «Nie opowiadajcie nikomu o tym widzeniu, aż Syn Człowieczy zmartwychwstanie»” (Mt 17,9; por. Mk 9,9). Wydarzenie to zostało zatem, w pewien sposób, przez samego Pana Jezusa objęte tak zwanym sekretem mesjańskim, polegającym zasadniczo na tym, że o Jezusie jako Mesjaszu uczniowie nie mieli nikomu mówić aż do czasu wypełnienia się całego zbawczego dzieła Chrystusa. Wiązało się to przede wszystkim z błędnymi wyobrażeniami Żydów o Mesjaszu, którego oni oczekiwali jako doczesnego zbawcę i króla. Sami uczniowie zresztą nie byli wolni od takich błędnych wyobrażeń. Dlatego Pan Jezus, przygotowując ich na swoją mękę, śmierć i zmartwychwstanie, zabronił im mówić o swej godności mesjańskiej aż do czasu głębszego zrozumienia przez nich zbawczego planu Boga, w którym cierpienie Mesjasza odgrywało istotną rolę. To właśnie bowiem cierpienie Mesjasza, Jego męka i śmierć krzyżowa, były tym, czego ówcześni Żydzi nie potrafili zaakceptować i uważali to za coś gorszącego, co Mesjaszowi nie przystoi. A jednak zbawienie przyszło przez krzyż i Jezus przy różnych okazjach próbował wytłumaczyć to swoim uczniom: „Syn Człowieczy musi wiele wycierpieć: będzie odrzucony przez starszyznę, arcykapłanów i uczonych w Piśmie; zostanie zabity, a trzeciego dnia zmartwychwstanie” (Łk 9,22; por. (...)

Uwaga! To jest tylko fragment artykułu. Pełną wersję przeczytasz w numerze dostępnym w Wydawnictwie Hlondianum:

« powrót do numeru