Msza Święta - miesięcznik biblijno-liturgiczny

« powrót do numeru


ks. Krzysztof Filipowicz
Jezus Chrystus, Pierworodny spośród wszelkiego stworzenia

Artykuł pochodzi z miesięcznika "Msza Święta" nr 05, maj 2014

Szczęśliwie się składa, że w niniejszych rozważaniach dotyczących Osoby Syna Bożego stosunkowo często będziemy odwoływać się do tych wydarzeń i wypowiedzi biblijnych, które są ze sobą w bezpośredniej lub bardzo ścisłej zależności od centralnego wydarzenia historii, jakim była Pascha Chrystusa. Nie chodzi tutaj tylko o to, że mamy właśnie radosny okres wielkanocny. Wydarzenia związane ze zmartwychwstaniem Chrystusa, Jego przejściem ze śmierci do życia i z ziemi do Ojca niezmiennie pozostają sercem chrześcijaństwa niezależnie od jakichkolwiek uwarunkowań. Zbieżność z obecnie trwającym liturgicznym okresem jest tutaj dodatkową okolicznością, która w tym wyjątkowym czasie daje nam jeszcze jedną okazję do pochylenia się nad tajemnicami naszej wiary i lepszego poznania Jezusa Chrystusa.

„Wstępuję do Ojca mego i Ojca waszego oraz do Boga mego i Boga waszego” (J 20,17)
Autorem zacytowanej powyżej wypowiedzi, zgodnie z Janową Ewangelią, jest Pan Jezus, a okoliczności, w jakiej ona miała miejsce, są dość wyjątkowe ze względu na swoją tajemniczość. Takimi słowami Zmartwychwstały właściwie pożegnał Marię Magdalenę, która zapłakana przyszła do pustego grobu. Chwalebnie przemieniony Pan nie został przez nią rozpoznany; podobne trudności z rozpoznaniem będą mieli również Apostołowie. Za wyjątkowo tajemnicze można uznać Jezusowe słowa: „Nie zatrzymuj mnie, jeszcze bowiem nie wstąpiłem do Ojca” (J 20,17a). (...)

Uwaga! To jest tylko fragment artykułu. Pełną wersję przeczytasz w numerze dostępnym w Wydawnictwie Hlondianum:

« powrót do numeru