Msza Święta - miesięcznik biblijno-liturgiczny

« powrót do numeru


ks. Dariusz Kwiatkowski
Józefie, święty Patronie…

Artykuł pochodzi z miesięcznika "Msza Święta" nr 03, marzec 2014

Kult św. Józefa w Kościele

HISTORIA I ROZWÓJ KULTU ŚW. JÓZEFA
Prawdziwy kult świętych w Kościele wyraża się w oddawaniu czci, naśladowaniu ich wiary i miłości oraz przyzywaniu ich pomocy i wstawiennictwa. W oddawaniu czci nie można jednak zatrzymać się na osobie świętego, lecz trzeba w nim i w jego życiu widzieć jedynego dawcę świętości, czyli Boga.
Gdzie szukać początków kultu św. Józefa? Trzeba zauważyć, że życie i zadania św. Józefa wiążą się ściśle z życiem Jezusa Chrystusa i Maryi. W tym kontekście historia jego kultu staje się zrozumiała i bierze swój początek w Jezusie i Maryi. Zaraz po Maryi człowiekiem najbardziej związanym z Jezusem był św. Józef. Oznacza to, że pierwszym źródłem kultu św. Józefa jest Objawienie Boże.
Odwołując się do tekstów Nowego Testamentu, można powiedzieć, że pierwszymi „czcicielami” św. Józefa byli Jezus i Maryja. Oni byli we wszystkim posłuszni św. Józefowi. Potwierdzają to następujące wydarzenia: ucieczka do Egiptu (Mt 2,13-15), znalezienie w świątyni (Łk 2,41-50) czy życie ukryte w Nazarecie (Łk 2,51-52). Wiele informacji o św. Józefie można znaleźć w apokryfach Nowego Testamentu. Apokryfy zawierają sporo legendarnych opowieści o św. Józefie, które trudno przyjąć za prawdziwe, ale od strony pozytywnej wskazują na próby lepszego poznania św. (...)

Uwaga! To jest tylko fragment artykułu. Pełną wersję przeczytasz w numerze dostępnym w Wydawnictwie Hlondianum:

« powrót do numeru