Msza Święta - miesięcznik biblijno-liturgiczny

« powrót do numeru


ks. Szymon Stułkowski
Przez Chrystusa, z Chrystusem, w Chrystusie… Program duszpasterski dla Kościoła w Polsce na lata 2013-2017

Artykuł pochodzi z miesięcznika "Msza Święta" nr 12, grudzień 2013

Po trzech latach realizacji programu duszpasterskiego, którego hasłem były słowa „Kościół domem i szkołą komunii”, rozpoczynamy kolejny, tym razem czteroletni cykl pracy duszpasterskiej związany ze zbliżającą się 1050. rocznicą chrztu Polski (2016 r.).

Spojrzenie wstecz
Na początek kilka zdań podsumowania tego, co udało się osiągnąć przez ostatnie lata. Program ukazał nam fundament komunii, jakim jest relacja człowieka z Bogiem („W komunii z Bogiem” – 2010/2011), uczył budowania i umacniania struktur komunijnych w Kościele („Kościół naszym domem” – 2011/2012) oraz pokazał, że struktury te mają służyć ewangelizacji („Być solą ziemi” – 2012/2013). W ciągu trzech lat pracy duszpasterskiej udało się mocno ożywić świadomość potrzeby istnienia diecezjalnych i parafialnych rad duszpasterskich. W drugim roku realizacji programu odbył się I Krajowy Kongres Diecezjalnych Rad Duszpasterskich, a w trzecim roku I Krajowy Kongres Parafialnych Rad Duszpasterskich. Obydwa wydarzenia były bardzo ciekawym doświadczeniem Kościoła, a szczególnie ludzi, którzy stając przy swoich biskupach czy proboszczach, wykorzystując swoje talenty i charyzmaty, wspierają ich w misji budowania Królestwa Bożego. Udało się w tych latach przeprowadzić badania dotyczące istnienia i funkcjonowania parafialnych rad duszpasterskich. (...)

Uwaga! To jest tylko fragment artykułu. Pełną wersję przeczytasz w numerze dostępnym w Wydawnictwie Hlondianum:

« powrót do numeru