Msza Święta - miesięcznik biblijno-liturgiczny

« powrót do numeru


ks. Jan Hadalski SChr
Wierzę w Syna Bożego

Artykuł pochodzi z miesięcznika "Msza Święta" nr 12, grudzień 2013

Grudzień przywykliśmy kojarzyć z zakończeniem kolejnego podarowanego nam przez Bożą Opatrzność roku. To powszechnie przyjęta cezura, przynaglająca nas do czynienia podsumowań i osobistych remanentów – również w dziedzinie naszego wzrostu w wierze. Tymczasem grudzień, a dokładnie przypadająca na jego początku lub jeszcze pod koniec listopada pierwsza niedziela Adwentu już jest otwarciem i zaproszeniem do przeżywania nowego roku liturgicznego, a także – co się z tym łączy – nowego roku duszpasterskiego.

Stąd w grudniowym numerze naszego miesięcznika tradycyjnie staramy się przybliżyć ów program, jednocześnie zachęcić, zaprosić do coraz głębszego i świadomego życia we wspólnocie z Bogiem i bliźnimi. Tym zaproszeniem na naszych łamach niech będzie nie tylko artykuł omawiający program duszpasterski dla Kościoła w Polsce na lata 2013-2017, przygotowujący nas do obchodów 1050. rocznicy chrztu Polski, ale całoroczny cykl artykułów pod wprost zapożyczonym z programu na 2013/2014 wspólnym tytułem „Wierzę w Syna Bożego”. Co więcej, przez cały kolejny rok postaramy się podpowiadać, jak duszpastersko ożywić wspólnoty parafialne w tym duchu.

Uważniejsze spojrzenie na Osobę Syna Bożego jest jakby naturalną konsekwencją kończącego się Roku Wiary. Chrystus jest bowiem przychodzącym do nas Słowem Bożym, które ma w nas pogłębiać otrzymany na chrzcie świętym dar wiary, ma nas przemieniać i pobudzać do chrześcijańskiego świadectwa we wspólnocie i w konkretnej codzienności. Dlatego nowy program duszpasterski kładzie tak wielki nacisk na propagowanie Pisma Świętego, duchowości biblijnej i na świadectwo, na ewangelizację – przekazywanie wiary, aby oświecała ona nasze osobiste drogi i przyciągała innych jak płomień świecy.

W naszym miesięczniku głównym tematem w roku 2014 pozostaje jednak liturgia godzin. W tym grudniowym numerze zamieszczamy ostatni już artykuł omawiający historię kształtowania się liturgicznej modlitwy Kościoła od jej początków w starożytności aż po odnowę soborową w naszych czasach, ale nadal będziemy przybliżać historię, teologię i znaczenie kolejnych elementów liturgii godzin oraz jej celebrowanie. Mam nadzieję, że będzie to zachęta do szerszego włączenia się wiernych w codzienną modlitwę Ludu Bożego.

Niezmiennie naszym Czytelnikom proponujemy też zamyślenia nad niedzielną liturgią słowa, materiały do formacji liturgicznej służby ołtarza i organistów, gotowe katechezy liturgiczne dla dzieci i młodzieży, odkrywanie pereł sztuki sakralnej, informacje z życia Polonii i inne tematy. Serdecznie zapraszam!

Wszystkim życzę, aby czas adwentowego oczekiwania przymnożył nam wiary w Syna Bożego i wypełnił nasze serca prawdziwą radością na Jego przyjście.

Uwaga! To jest tylko jeden artykuł z miesięcznika "Msza Święta". Pozostałe przeczytasz w numerze dostępnym w Wydawnictwie Hlondianum:

« powrót do numeru